Apríl v záhrade

Apríl v záhrade

Výsadbu treba chrániť

Vysiatu plochu je najlepšie chrániť zakrytím ľahkou bielou netkanou textíliou, aby osivo nevyzobali vtáci. Vysadené rastliny na záhone tiež prikryjeme netkanou textíliou. Vytvorí sa po ňou teplejšia mikroklíma a tak je menej pravdepodobné, že priesady poškodí jarný mrázik. Súčasne sú chránené pred náletom škodlivého hmyzu

Význam a využitie netkanej textílie

Používanie netkanej textílie umožňuje nielen zber, ale i účinnú  ochranu pred nepriaznivými poveternými podmienkami, škodcami, vtákmi, zverou, čiastočne i pred nízkymi teplotami, úsporu vody, skoršie vzchádzanie a čierna textília i ochranu pred zaburinením.

Netkané textílie majú veľmi dobré fyzikálne vlastnosti, ako je pevnosť, nízka hmotnosť, odolnosť a stálosť voči poveternostným vplyvom. Štruktúra vlákna umožňuje veľmi dobrú priepustnosť pre vodu, vzduch a svetlo. Dôležitým faktorom je aj zdravotná neškodnosť.

Účinky netkanej textílie pri  prirýchľovaní skorej poľnej zeleniny

  • Skrátenie doby pestovania, skorší zber

  • Možnosť skoršieho výsevu a výsadby,

  • Zlepšenie kvality úrody (lahodnejšia chuť, jemnejšia textúra)

  • Tepelná a vodná regulácia mikroklimatických podmienok v poraste a pôde,

  • Tlmia sa výkyvy teplôt, vysušovanie pôdy teplom, tvorba pôdneho prísušku,

  • Zamedzuje sa poškodenie porastu chladom pri krátkodobom poklese teplôt

  • Ekologická ochrana pre škodcami

  • Nízka hmotnosť, jednoduchá manipulácia, skladovateľnosť, zdravotná nezávadnosť

Priame výsevy plodovej zeleniny

Dyňa červená a melón cukrový

Vyžaduje hlboké a priepustné pôdy, bohaté na humus a živiny. Nemajú sa pestovať po tekvicových druhoch s ohľadom na možnosť prenášania chorôb a škodcov. Dyňa aj melón veľmi dobre reagujú na hnojenie organickými hnojivami. Asi 14 dní pre výsevom zapracujeme do pôdy priemyselné hnojivá. Ich dávku určujeme podľa pôdneho rozboru. Melón cukrový aj dyňu červenú pestujeme z priamej sejby aj z priesad. Osvedčila sa  priama sejba na nastlanej fólii (mulčovanie). Pri takomto spôsobe pestovania sú úrody istejšie. Súčasne sa urýchľuje prvý zber plodov o 10 až 15 dní. Mulčovanie znižuje potrebu ručnej práce, nakoľko nastlaná fólia zabraní  rastu burín v rade. Sejba dyne červenej a melóna cukrového väčšinou pripadá na obdobie od konca marca do konca apríla.

Dyňu červenú sejeme dos sponu 100 až 150 cm krát 80 až 100 cm.

Melón cukrový sejeme do sponu 80 až 120 cm krát 50 až 80 cm podľa vzrastu odrôd. Do vydierkovanej fólie vysejeme do hniezd po 2 semená. Na ľahkých pôdach sa seje hlbšie na taťších plytšie.

Rajčiak

Pestuje sa v záhradách hlavne z priesad, ale môže sa aj priamym výsevom na stanovište. Pri pestovaní z priamej sejby osivo sejeme od konca marca do 25 apríla. Neskoršie termíny sejby oneskorujú dozrievanie plodov a znižujú úrody. Pôda má ma v čase sejby teploty najmenej 10 až 12 °C a dostatočnú vlhkosť.

Uhorky nakladačky

Pestujeme väčšinou z priamej sejby na záhony. Sejeme do dvojriadkov v spone 100 až 120 cm plus 20 až 30 cm krát 10 až 20 cm. Optimálny počet rastlín je 7 až 8 ks na jeden štvorcový meter.  Siať môžeme aj postupne v pravidelných časových intervaloch aby sa predĺžila zberová sezóna. Teplota  až pôdy má byť aspoň  °C, kedy semená vyklíčia a rastliny vzídu za 7 až 10 dní. Takúto teplotu dosahuje pôda u nás v druhej polovici apríla až začiatkom mája. Niektoré odrody je výhodnejšie siať až po 15.máji. Termín sejby šalátových uhoriek je podobný ako pri nakladačkách.  Hustota porastu je 3 až 6 ks rastlín na jeden meter štvorcový. Uhorky šalátové pestujeme častejšie z priesad

Priame výsevy strukovej zeleniny

Hrach siaty záhradný

Najlepšie sa pestuje v stredne teplých oblastiach. Vyžaduje dostatok dostupnej vlahy. Nevhodné sú ťažké, mokré pôdy v neštruktúrnom stave. Nepotrebuje hnojenie maštaľným hnojom a zaraďujeme ho až do tretej až štvrtej trate. Hrášok pestujeme zásadne z priamej sejby. Pri klíčení hrach nie je zvlášť náročný na teplo a vyklíči za 7 až 9 dní. Skoré sejby sa môžu uskutočniť už od polovice marca v najteplejších regiónoch. Inak sa seje od začiatku apríla. Medziriadková vzdialenosť môže byť 20 až 30 cm a hĺbka sejby 5 až 6 cm. V riadkoch by mali byť vzídené rastliny vzdialené od seba 4 až 6 cm. Po sejbe sa žiada mierna závlaha.

Priame výsevy a výsev pre pestovanie priesad hlúbovej zeleniny

Brokolica

Pestuje sa na úrodných pôdach, ktorá sú bohaté na humus, organickú hmotu, živiny a dokážu udržať vlahu. Brokolici sa darí aj vo vyšších chladnejších a vlhších polohách. Znáša mierny pokles teplôt po 0 °C, ale aj zvýšené teploty. Priaznivo reaguje na vyššiu vzdušnú vlhkosť. Na slnečných svahoch so slnečnou páľavou sa jej veľmi nedarí. Brokolica vyžaduje pôdu s pH 6,8 až 7,2. Pri pestovaní v malom a v záhradkách sa odporúča okrem maštaľného hnoja na jeseň, použiť na jar pred výsadbou kombinované hnojivo. Cererit v d8vke 1.5 kilogramu na 10 metrov štvorcových. Prihnojovať môžeme asi 3 týždne po výsadbe.

Kaleráb

Pestuje sa najčastejšie z priesad. Vyžaduje hlinitopiesočnaté pôdy bohaté na humus, ako aj všetky potrebné živiny. Vhodnejšie je teplejšie podnebie, s častými vhodnými zrážkami. Optimálna pôdna reakcia pre kaleráb je pH 7, až 8. Má pomerne veľké nároky na hnojenie dusíkatými hnojivami, ktoré vplývajú na výšku úrody. Osivo kalerábu sejeme buď do voľnej pôdy na starostlivo pripravený záhon, alebo do nevykurovaného fóliovníka koncom marca. Na vypestovanie priesady kalerábu od sejby do vysádzania na trvalé stanovište potrebujeme obdobie 5 až 6 týždňov. Rastliny pripravované na vysádzanie na záhon otužujeme postupne. Do voľnej pôdy záhrady ich sadíme od konca apríla až do polovice mája. Od nasadzovania buliev až do zberu musíme porasty aspoň každý druhý týždeň polievať.

Kapusta hlávková

Pestuje sa hlavne z priesad, ale dá sa pestovať aj z priamej sejby. Pre výsadbu koncom marca až začiatkom apríla je potrebné siať do chránených priestorov už koncom januára až začiatkom februára. Tieto priesady zväčša pikírujeme. Pre neskoršie výsadby sa seje v marci do nevykurovaných chránených priestorov a priesady sa nepikírujú. Neskorú kapustu sejem od konca apríla na voľný záhon záhrady, kde priesady dorastú. Potom ich sadíme na satanovište.

Karfiol

Vyžaduje slnečné polohy. Pôda má byť bohatá na humus s dostatkom vlahy. Pri jesennej príprave pôdy zapravíme 40 kilogramov kvalitného maštaľného hnoja na 10 štvorcových metrov. Zvyčajne 2 až  3 týždne pre výsadbou dodávame na tú istú plochu okolo 500 gramov síranu amónneho, 400 gramov superfosfátu a 400 gramov draselnej soli. Tieto hnojivá však možno nahradiť kombinovanými a rôznymi  špeciálnymi hnojiva. Počas vegetácie sa odporúča prihnojovať medzi riadky jeden až dva razy liadkom vápenatým. Prvykrát dávkou 100 gramov na 10 štvorcových metrov v čase, keď listy začínajú pokrývať pôdu a druhýkrát rovnakým množstvom na začiatku tvorby ružíc.

Pre skoré pestovanie na voľnej pôde sejeme už v januári a januári. Sejbu uskutočníme do debničiek v skleníku, alebo do teplého pareniska, či na hriadky vykurovaného fóliovníku, alebo do teplého pareniska, či na hriadky vykurovaného fóliovníka. Rastlinky presádzame vo fáze dvoch pravých listov na vzdialenosť 5 krát 8 až 10 cm. Keď sme siali riadok do pareniska alebo fóliovníka, nemusíme presádzať. Takto dopestujeme priesady, sadíme do voľnej pôdy záhradky začiatkom apríla. Hlavná zberová a konzumná sezóna zberu karfiolu trvá od júna do príchodu mrazov.

Kel hlávkový

Pestuje sa z priesad i z priamej sejby. Keď chceme sadiť na záhony už v apríli, potrebujeme si priesady predpestovať. Vtedy sajeme do teplých priestorov už v januári až vo februári a priesady prikyrujeme. Skoré odrody sadíme do sponu 40×40 cm, letné 50×50 cm, a neskoré do sponu 60×60 cm. Pre neskoršie zbery používame rozsadzované aj nerozsadzované. Priama sejba do voľnej pôdy sa vykonáva v priebehu apríla. Pestuje sa aj vo vyšších, drsnejších polohách. Dĺžka vegetačnej doby od vysádzanie po konzumnú zrelosť pri skorých odrodách je 50-70 dní,  pri poloskorých a poloneskorých 100-120 dní a pri neskorých, vhodných na uskladnenie 120-160 dní.

Mangold

Zaraďujeme medzi listovú zeleninu. Môže sa pestovať takmer všade, ale najlepšie sa mu darí v repárskej oblasti na vlhkých pôdach s vysokým obsahom živín. Znáša aj polotieň a prospieva mu vyššia relatívna vlhkosť vzduchu. Pri nedostatočnej výžive vytvára drobné listy a tenšie listové stopky. Môže sa pestovať aj na pôdach vyhnojených maštaľným hnojom. Keď sa rastlina poškodí mrazom alebo mechanicky pri okopávke a pri nedostatku vlahy ľahko vybieha do kvetu. Saje sa v druhej polovici apríla priamo do voľnej pôdy. Hĺbka sejby má byť 2-4 cm, šírka riadkov sa má pohybovať medzi 30–5 cm. V domácich záhradkách sejeme do hniezd 3-4 klbôčka. Po sejbe pôdu pritlačíme.