Budovanie tanierovitej (plošnej) koruny

Tanierovitá koruna je v ovocinárstve málo rozšírený tvar stromu. Používa sa spravidla pre stredne silno rastúce ovocné stromy, ako sú slivka, broskyňa alebo višňa. Plochá koruna, ktorej hlavné konáre sa dvíhajú mierne hore, sa buduje dlhšie ako 4-5 rokov. Keď sa okolo kmeňa rovnomerne rozmiestni 10-15 hlavných konárov, odrežeme stredný výhon. Vďaka otvorenej korune majú všetky časti konárov dostatok slnka. V ideálnom prípade možno oberať plody z tanierovitej koruny zo zeme. Nevýhodou tohoto tvaru je zhoršená možnosť obrábania plochy pod korunou, pretože základné konáre rastú nízko a sú dlhé až dva metre.

1 Ako urobiť rez pri výsadbe

Ak chceme vypestovať tanierovitú korunu, vysadíme strom s kmeňom dlhým 80-120 cm si 4-7 mierne širokými bočnými výhonkami (A). Keď je stredný výhon (B) veľmi dlhý, skrátime ho 40-60 cm nad bočnými výhonkami. Bočné konáre nerežeme.

2 Začíname s budovaním koruny

Ostatné strmé výhonky (A) pozdĺž stredného výhonku celkom odstránime. Jeden až tri vodorovne postavené (B) necháme bez rezu na doplnenie tanierovitej koruny. Výhonkom z posledného roku odstránime konkurenčné konáre (C) na vrcholci. Všetky bočné výhonky (D) zostanú bez rezu.

3 Počet hlavných konárov

Tanierovitú korunu teraz tvorí 5-10 hlavných konárov (A), ktoré majú s kmeňom uhol asi 60 a sú rozložené rovnomerne okolo kmeňa. Skrátený stredný výhon opäť silno vyženie a bočné výhonky sa ďalej rozkonárujú.

4 Vrchol celkom odrežeme

Keď je dosť hlavných konárov (A), odrežeme stredný výhon(B). Aj potom odstraňujeme strmé konkurenčné konáre (C) hlavných konárov a prehustené bočné výhonky (D). Predĺženia hlavných konárov aj všetkých bočných konárov necháme bez rezu.

5 Odstraňujeme vlky

Tanierovitá koruna by nemala mať viac ako10-15 hlavných konárov (A). Všetky kolmo dohora smerujúce vlky, ktoré nabudúce vyrastú a budú prejavovať snahu vytvoriť nový stred, odstránime. Budeme tak udržiavať konečnú výšku stromu.

6 Udržiavací rez

Ak si majú hlavné konáre udržať životaschopnosť, robíme vždy znova a znova ten istý základný rez, pri ktorom odstraňujeme konkurenčný výhonok koncového výhonku (A) a dlhé, dohora smerujúce bočné konáre (B). Krátke bočné výhonky (C) a krátke rodivé konáriky (D) nerežeme.

7 Ako skrátiť staré výhonky

Poslednú štvrtinu alebo pätinu hlavného konára (A) režeme pri dobre vyvinutom silnom bočnom konári (B). Ďalšie dlhé rozkonárovanie bočného konára výrazne skrátime (C).