Mínerka pórová

Mínerka pórová

Mínerka pórová   Mínerka pórová (Napomyza gymnostoma) je mucha, ktorej belavé larvy vyhlodávajú chodbičky v podzemných častiach cibuľovej zeleniny. Napadnuté rastliny sa deformujú a zaostávajú v raste. Prezimuje v štádiu kukiel v pôde a za rok má dve generácie (jarná sa rojí v druhej polovici apríla a poškodzuje cibuľu z jesennej a skorej jarnej výsadby, letná sa

countinue reading
Obaľovače na viniči

Obaľovače na viniči

Obaľovače na viniči   Na viniči môžu škodiť tri druhy obaľovačov. Dva druhy z nich – obaľovač mramorovaný (Lobesia botrana) (obr. 3)a obaľovač pásový (Eupoecilia ambiguella) – poškodzujú kvetenstvo, strapinu a neskôr bobule viniča, preto v miestach ich pravidelného výskytu býva potrebné vinič proti nim chemicky ošetrovať. Obidva druhy prezimujú v štádiu kukiel. Z nich sa od konca apríla

countinue reading
Strapky na okrasných rastlinách

Strapky na okrasných rastlinách

Strapky na okrasných rastlinách Strapky sú drobní cicaví škodcovia, preto na ich prítomnosť upozornia pestovateľov až príznaky, ktoré na rastlinách spôsobujú. Na poškodených kvetoch, ktoré znehodnotia ešte skôr, než rozkvitnú, vznikajú drobné bledé škvrny , na listoch striebristé povlaky a drobné čierne kvapky trusu. Strapky majú dva páry úzkych, obrvených krídel, krátke tykadlá a štíhle

countinue reading
Pásavka zemiaková

Pásavka zemiaková

Pásavka zemiaková    Pásavka zemiaková (Leptinotarsa decemlineata) má v teplejších oblastiach Slovenska dve, v chladnejších oblastiach jednu generáciu za rok. Prezimuje v štádiu chrobákov v pôde, ktorú opúšta zvyčajne od polovice mája. Po krátkom úživnom žere chrobákov dochádza k páreniu a potom samičky začnú klásť vajíčka na spodnú stranu listov zemiakov, ale i burín v porastoch zemiakov.

countinue reading
Podkopáčik špirálový

Podkopáčik špirálový

Podkopáčik špirálový   Podkopáčik špirálový (Leucoptera malifoliella, syn. L. scitella) patrí medzi najznámejších a najškodlivejších  škodcov ovocných drevín, predovšetkým jabloní. V našich podmienkach môže mať dve alebo tri generácie za rok. Prezimuje v štádiu kukiel uložených v hustých belavých kokónoch pripevnených na kôru kmeňov či konárov napadnutých stromov (obr. 1). K jarnému liahnutiu a hromadnému rojeniu

countinue reading
Fúzavka cesnaková

Fúzavka cesnaková

Fúzavka cesnaková Fúzavka cesnaková (Suillia lurida) je mucha, ktorej larvy poškodzujú predovšetkým porasty zimného cesnaku. U nás sa fúzavka cesnaková objavila koncom sedemdesiatych rokov a odvtedy pravidelne poškodzuje porasty najmä v tradičných pestovateľkých oblastiach cesnaku. Prezimuje v štádiu dospelých múch, ktoré opúšťajú zimné úkryty už po prvom jarnom oteplení. Samičky kladú vajíčka jednotlivo na rastliny. Vyliahnuté larvy

countinue reading
Vijačka kukuričná

Vijačka kukuričná

Vijačka kukuričná VÝSKYT A ŠKODLIVOSŤ VIJAČKY KUKURIČNEJ VZRASTÁ KAŽDÝM ROKOM Vijačka kukuričné je škodca, ktorý ešte v deväťdesiatych rokoch škodil len v južnejších oblastiach Slovenska. Počas posledných 6 rokov sa však rozšírila prakticky do všetkých oblastí na Slovensku, kde sa pestuje kukurica. Proti vijačke kukuričnej sa v súčasnosti ošetruje celá plocha osivovej kukurice a mnohí pestovatelia

countinue reading
Obaľovač broskyňový

Obaľovač broskyňový

Obaľovač broskyňový    Obaľovač broskyňový (Cydia molesta) poškodzuje broskyne jednak tým, že vyžiera chodbičky vo vrcholoch mladých výhonkov a jednak spôsobuje červivosť plodov. Škodca prezimuje v štádiu vyvinutých húseníc, ktoré sa na jar kuklia. Za rok môže mať dve alebo tri pokolenia. Najškodlivejšie sú letné generácie, ktoré napádajú neskoršie odrody určené na zaváranie. Červivé plody často podliehajú

countinue reading
Obaľovač jablčný

Obaľovač jablčný

Obaľovač jablčný (1a2 generácia) Obaľovača jablčného (Cydia pomonella) veľmi dobre poznajú všetci záhradkári, pretože je pôvodcom známej červivosti jabĺk a aj najzarytejší odporcovia chemickej ochrany rastlín prišli na to, že bez ošetrenia jabloní proti tomuto škodcovi sa nedajú dopestovať zdravé jablká. Červivé plody totiž väčšinou podľahnú moníliovej hnilobe často už na stromoch. Okrem jabloní poškodzuje aj hrušky.

countinue reading
Obaľovač slivkový

Obaľovač slivkový

Obaľovač slivkový Obaľovač slivkový (Cydia funebrana) je popri piliarkach druhým pôvodcom červivosti plodov sliviek. Kým piliarka slivková má len jednu generáciu za rok a spôsobuje skorú červivosť mladých plodov, ktoré predčasne opadávajú, obaľovač slivkový má za rok dve generácie. Prvá nebýva príliš početná, preto ani nie je potrebné slivky proti nej ošetrovať. Druhá generácia obaľovača slivkového sa

countinue reading