Druhy výhonkov a tvary stromov

Dlhé nerozkonárene výhonky prinášajú každoročne novú generáciu rozkonáreného obratu. Korene musia zásobovať živinami čoraz viac výhonkov, takže jednotlivé nové výhonky sú rok čo rok kratšie. Čím je výhonok kratší, tým väčšia je pravdepodobnosť, že bude niesť kvetnú púčik. Výhonky hlavných ovocných druhov, ktoré majú nahodené kvety, voláme preto rodivé drevo. Zvláštnosťou ovocných stromov je štepenie. Jednu odrodu môžeme do rôzne silno rastúcich podpníkov. Vzrastnosť podpníka určuje, ako silno bude rásť koruna. Ovocinárstvo vytvorilo podľa skúsenosti za posledných 100 rokov pre každý ovocný druh ten najlepší možný tvar koruny.

1 Dlhé výhonky.

Majú dĺžku až tri metre a v prípade väčšiny ovocných druhov nemajú žiadne kvetné púčiky. Hovorí sa, že strom rasti do dreva, dlhé letorasty sa nazývajú vlky.  Dlhé výhony vznikajú na mladých, silnorastúcich stromoch  a kríkoch, ale predovšetkým na silno pozrezávaných  starých stromoch.

2Krátke výhonky

Vytvárajú sa na dlhých výhonkoch. Na viacerých ovocných druhoch majú kvety a plody, preto sa označujú aj ako rodivé drevo: dlhý rodivý výhonok ( a, 10 až 30 cm), krátky výhonok, čiže zhrubnutý výhonok, na ktorom dozrel v predchádzajúcom roku plod ( c, 1 – 2 cm). Krátky rodivý obrast (d) pozostáva z rozkonárených krátkych rodivých výhonkov, rodivého dreva alebo kytičkobitého  rodivého dreva (kytičkovitých výhonkov, e)

3 Pyramidálna alebo okrúhla koruna

Vytvára sa na silnoratúcich polokmeňoch a vysokokmeňoch  jabloní, hrušiek a sliviek. Pozostáva z troch hlavných konárov a stredného výhonu, čiže predĺženého kmeňa. Hlavné konáre rastú v uhle 45 stupňov od kmeňa a v korune sú rozmiestnené rovnomerne.

4 Dutú koruna

Pri tomto tvare stromu sa najskôr pestuje pytamidálna koruna. Po niekoľkých rokoch sa odstráni stredný výhon tesne nad najvrchnejším hlavným konárom. Korune bude síce chýbať určitý objem, ale vnútorné konáre dostanú viac svetla. Viac slnečného svetla zlepší akosť plodov.

5 Tanierovitá koruna

Okolo kmeňa je rovnomerne rozostavených 7 – 1 2 hlavných konárov. Rastú asi v uhle 60 stupňov od kmeňa. Stredný výhon sa odreže po 2 – 3 rokoch. Výhony tanierovitej koruny rastú slabšie ako kotlovitej, čo je podmienené vodorovnejším postavením konárov.

6 Vreteno

Pozostáva zo stredného výhonu a vodorovných rodivých konárov rovnomerne usporiadaných okolo stredného výhonu. Z vodorovných konárov vyrastajú len veľmi krátke výhonky. Vreteno rodí už v prvom alebo druhom roku po výsadbe.

7 Kordón

V zásade ide o vreteno s tým rozdielom, že jeho rodivé konáre nie sú rozostavené okolo stredného výhonu, ale rastú len v dvoch smeroch. Rodivé konáre vystavajú po dvoch oproti sebe. Kordóny sa pestujú na drôtenej konštrukcii alebo vedľa múrov.