Fúzavka cesnaková

Fúzavka cesnaková

Fúzavka cesnaková

Fúzavka cesnaková (Suillia lurida) je mucha, ktorej larvy poškodzujú predovšetkým porasty zimného cesnaku. U nás sa fúzavka cesnaková objavila koncom sedemdesiatych rokov a odvtedy pravidelne poškodzuje porasty najmä v tradičných pestovateľkých oblastiach cesnaku.
Prezimuje v štádiu dospelých múch, ktoré opúšťajú zimné úkryty už po prvom jarnom oteplení. Samičky kladú vajíčka jednotlivo na rastliny. Vyliahnuté larvy sa zavrtávajú medzi srdiečkové listy. Napadnuté rastliny zaostávajú v raste, najmladšie listy sa deformujú a postupne odumierajú. Za daždivého počasia poškodené rastliny často podliehajú mokrej hnilobe. Intenzita poškodenia porastov cesnaku závisí od pestovateľských a poveternostných podmienok. Škody bývajú silnejšie, ak rastliny po prezimovaní trpia nedostatkom vlahy alebo je trvale chladné počasie, kedy cesnak veľmi pomaly rastie a larvy fúzavky cesnakovej majú viac času na preniknutie k vegetačnému vrcholu rastlín.
Fúzavka cesnaková má za rok len jednu generáciu a keďže lieta veľmi skoro na jar, poškodzuje prakticky iba porasty zimného cesnaku.

MOŽNOSTI OCHRANY: Ošetrujú sa len porasty zimného (na jeseň sadeného) cesnaku skoro na jar buď vo forme postreku alebo zálievky. Postrek treba urobiť ihneď po prvom jarnom oteplení nad 10 °C a o dva týždne ho treba zopakovať. Zálievka sa robí len raz, 14 dní po prvom spomínanom oteplení. Všetky povolené prípravky sa môžu aplikovať vo forme postreku, Basudin a Sumithion aj vo forme zálievky. Do postrekovej kvapaliny treba pridať zmáčadlo.

© text a foto: Ing. Juraj Matlák

Prípravky: Karate Zeon