Obaľovač jablčný

Obaľovač jablčný

Obaľovač jablčný (1a2 generácia)

Obaľovača jablčného (Cydia pomonella) veľmi dobre poznajú všetci záhradkári, pretože je pôvodcom známej červivosti jabĺk a aj najzarytejší odporcovia chemickej ochrany rastlín prišli na to, že bez ošetrenia jabloní proti tomuto škodcovi sa nedajú dopestovať zdravé jablká. Červivé plody totiž väčšinou podľahnú moníliovej hnilobe často už na stromoch. Okrem jabloní poškodzuje aj hrušky. V teplejších oblastiach Slovenska má obaľovač jablčný za rok dve generácie. Prezimuje v rôznych úkrytoch v štádiu dospelých húseníc. Na jar sa kuklí a motýle prvej generácie sa roja v máji a v júni, druhej generácie v priebehu júla a augusta.

OCHRANA: Preto aj ošetrenia sa vykonávajú v dvoch termínoch. Proti prvej generácii býva prvý postrek aktuálny v posledných dňoch mája alebo v prvých dňoch júna. Proti druhej generácii sa ošetrujú z hygienických dôvodov len jesenné a zimné odrody jabloní a hrušiek zvyčajne v poslednej dekáde júla a v prvej polovici augusta. Inhibítory tvorby chitínu (Match a Nomolt) aplikujeme už na začiatku kladenia vajíčok, ostatné prípravky v čase hromadného liahnutia húseníc. Inhibítormi stačí proti každej generácii zasiahnuť iba raz, ošetrenie klasickými prípravkami však treba proti obom generáciám raz zopakovať.

Prípravky ( 1 genrácia)

 • MOSPILAN 20 SP

 • RELDAN 22

 • KARATE ZEON 5 CS

 • INTEGRO

 • SPINTOR

 • STEWARD

 • DIMILIN 48 SC

 • DECIS PROTECH OVOCIE A ZELENINA

 • MAVRIK 2F

Prípravky ( 2 genrácia):

ľovač jablčný (2. generácia)

 • MOSPILAN 20 SP

 • RELDAN 22

 • KARATE ZEON 5 CS

 • BULLDOCK 25 EC

 • DIMILIN 48 SC

 • DECIS PROTECH OVOCIE A ZELENINA

 • MAVRIK 2F