Postupné tvarovanie kordónov (špaliera)

Špaliere sú v podstate vretená, ktorých bočné konáre rastú len dvoma smermi. Kordóny sa tradične vždy s obľubou pestovali vedľa domových múrov.Na špaliere sa dávali telpomilné druhy ovocných stromov, napríklad hrušky alebo marhule ( potrebujú podnebie vinárskych oblastí). Takéto umelecké kondóry sú súčastnosti už bohužiaľ len veľmi vzácne. Ak bolo v záhrade málo miesta, pestovali sa na drôtenej konštrukcií ako špalier aj jablone. Dvojice vodorovných konárov vretene zostávajú väčšinou zachované po celý čas života stromu. Kondón sa môže dožiť aj desiatky rokov. Drôtená konštrukcia je však drahá a niekedy sa musí nahradiť novou, preto sa v záhradkách namiesto špaliere veľakrát pestujú vretená.

1 Rez po výsadbe Ak si chceme vypestovať špalier, vysadíme na jeseň nerozkonárený jednoročný štepec ( špičiak). Zrežeme ho štyri púčiky nad výškou, kde má vzniknúť prvá dvojica vodorovných konárov (ramien). Miesto štiepenia nezakrývame zemou, má zostať nad povrchom pôdy (A).

2 Prvý letný rez Po vypučaní odstránime v lete najstrmšie bočné výhonky (A), aby nekonkurovali strednému, a tiež najspokojnejšie vodorovné bočné výhonky (C). Stredne strmo nasadené dvojice konárov (B) teraz upevníme k bambusovým paličkám v uhle 45-60 oproti strednému výhonu.

3 Na jar po výsadbe Kým príde jeseň, vyviažeme prvú dvojicu výhonkov do vodorovnej polohy. Ak rastú veľmi slabo, skrátime ich o tretinu. Stredný výhon (A) znovu skrátime vo výške 4-5 púčikov nad plánovaným druhým poschodím konárov.

4 Letný rez v ďalšom roku Rovnako ako v predchádzajúcom roku odstránime v lete konkurenčné konáre (A) a slabé bočné výhonky (B). Druhý pár konárov vyviažeme do šikmej polohy. Bočné konáriky (C), ktoré vyrastajú z prvej dvojice vodorovných konárov, skrátime na 3-4 listy

5 Rez v jeseni Druhý pár konárov (A) vyviažeme pred jeseňou do vodorovnej polohy. Bočné konáre (B) prvého páru ramien, ktoré sme skrátili v lete, vytvoria do jesene kvetné púčiky. Ďalší rok rozkvitnú a donesú úrodu. Stredný výhon skrátime rovnako ako v predchádzajúcich rokoch.

6 Ako robiť ďalšie rezy Vyššie opísané zákroky zopakujeme aj v nasledujúcom lete a jeseni. Stromčeku, ktorý dorastie do posledného poschodia, na jeseň odrežeme stredný výhon tresne nad posledným párom konárov kordónu. ďalšie strmo rastúce výhonky odstránime už v lete.

7 Pravidelné letné rezy Bočné konáre na dvojiciach vodorovných konárov prinášajú neustále kvety a plody a nové letorasty sa na nich každoročne v lete skracujú na 2-4 listy. Bočné konáre tak po rokoch vytvoria vďaka pravidelnému rezu silno rozkonárený krátky rodivý obrast.