DIMILIN 48 SC

2.30

Kategórie: ,

Popis

DIMILIN 48 SC

Balenie: 5 ml

DIMILIN 48 SC je insekticídny prípravok na ochranu jabloní, sliviek, viniča, kapustovej zeleniny, šampionov, listnatých drevín, smrekov a pagaštana konského proti húseniciam škodlivého hmyzu.

Účinná látka: 480 g/l diflubenzuron
Úprava: dispergovateľný koncentrát
Spôsob účinku: kontaktný a požerový

Pôsobenie prípravku:
Prípravok Dimilin 48 SC usmrcuje larvy hmyzu ako požerový jed, a to tým, že narušuje tvorbu chitínu a proces zvliekania lariev. Larvy pri zvliekaní hynú. Prípravok nie je systémový. Nepreniká do rastlinných pletív. Nepôsobí na vošky, ani roztoče. Prípravok nepôsobí na parazity a predátorov hmyzu.

Spôsob aplikácie:

slivky: proti obaľovačovi slivkovému ošetrujte v období kladenia vajíčok, najneskôr do obdobia liahnutia, podľa signalizácie (na začiatku zvýšeného náletu motýľov do feromonových lapačov)

kapustová zelenina: odporúčame ošetrovať porast v období liahnutia húsenic až do 3-5 dní po vyliahnutí. Pri použití neskôr nie je úplne zabránené škodám, ktoré húsenice spôsobia požerom pred ich odumretím.

jablone: proti húseniciam prípravok aplikujte čo najskôr po vyliahnutí húseníc, alebo ihneď, ako náhle húsenice opustia zimné úkryty. Proti obaľovačovi jablčnému ošetrujte (ako na ovocných stromoch) v období kladenia vajíčok, najneskôr do obdobia liahnutia. Proti podkopáčikom (Leucoptera scitella, Lyonetia clerkella, Lithocolletis blancardella) sa ošetruje v období maximálneho výletu motýľov z prezimujúcich kukiel (v období kladenia vajíčok)

vinič: podľa signalizácie

šampionárne: ošetrujte prerastený substrát pred zakrytím zeminou

Opatrenia proti vzniku rezistencie:
Použitie akéhokoľvek  ochranného opatrenia na poraste je potrebné podriadiť opatreniam proti vzniku rezistencie. Táto stratégia u prípravku Dimilin 48 SC zahŕňa aplikáciu iba v registrovanej dávke aplikovanej časovo v súlade s odporúčaním tejto etikety. Maximálny počet aplikácii: v lesníctve jednu aplikáciu počas jedného roka, jablone 2 aplikácie za rok, šampionárne jedna aplikácia v priebehu jedného pestovateľského cyklu. V ostatných plodinách jedna aplikácia za rok.

Príprava postrekovej kvapaliny:
Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplneného do polovice vodou a doplňte vodou na požadovaný objem. Postrekovú kvapalinu nepripravujte nikdy do zásoby. Pripravenú postrekovú kvapalinu neodkladne spotrebujte.

UPOZORNENIE:
– postrek sa môže robiť len za bezvetria alebo mierneho vánku, a v tom prípade v smere od pracujúcich
– zabráňte vdychovaniu výparov a postrekového aerosólu
– postrekom nesmú byť zasiahnuté susedné plodiny
– pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie
– pri práci s prípravkom používajte osobné ochranné pomôcky

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve

Plodina

Škodlivý činiteľ

Koncentrácia v %

Dávka do 10L vody na 100m2

Čakacia lehota v dňoch

Povolené kombinácie a poznámky

slivky

Obaľovač slivkový

2,5 ml

28 dní

jablone

Obaľovač jablčný (1. generácia)

2,5 ml

28 dní

jablone

Obaľovač jablčný (2. generácia)

2,5 ml

28 dní

jablone

Podkopáčik špirálový

2 ml

28 dní

jablone

Podkopáčik ovocný

2 ml

28 dní

jablone

Ploskáčik jabloňový

2 ml

28 dní

jablone

Obaľovač pásový

2 ml

28 dní

jablone

Obaľovač mramorovaný

2 ml

28 dní

kapustová zelenina

Mlynárik kapustový

1,5 ml

14 dní

Smrek

Ploskanky

2 ml

21 dní

Smrek

Piliarky

2 ml

21 dní

Listnaté dreviny

Listožravý hmyz

1,5 ml

AT

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0.01 kg