Dusíkaté vápno 3 kg

8.90

Popis

Dusíkaté vápno je dusíkaté hnojivo s obsahom dusíka pre nárast zelenej hmoty a obsahom vápnika, ktorý znižuje kyslosť pôdy. Hnojivo vďaka svojmu zloženiu dezinfikuje pôdu a tým ničí zárodky chorôb, škodcov aj semená burín. Hnojivo odporúčame užívať hlavne pri pestovaní hlúbovej zeleniny, pretože zabraňuje nádorovitosti tejto zeleniny. Hnojivo sa používa na jarné i jesennému hnojenie.

 

Balenie 3 kg

 

H302 Škodlivý po požití.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

 

dusíkaté hnojivo s pomerom živín dusík (N) 18%, vápnik (CaO) 55%
používa sa na jarné i jesennému hnojenie, najneskôr 14 dní pred výsadbou
dávkovanie: 1 kg hnojiva vystačí cca na 10 – 50 m2 podľa typu rastliny

Ďalšie informácie

Hmotnosť 3.1 kg