FLORASIN HERBAVIT 0,5 l

2.00

Kategórie:

Popis

Balenie: 500ml

Ideálne hnojivo v zeleninárstve, vinohradníctve, ovocinárstve a okrasnom záhradníctve. Môže sa miešať s prípravkami na ochranu rastlín mimo prípravkov obsahujúcich vápnik, horčík a síru. Obsahuje rastový stimulátor a stopové prvky.

Kvapalný hnojivý koncentrát Florasin Herbavit snáď ani netreba predstavovať, je to produkt ktorý si získal veľkú obľubu nielen u drobno pestovateľov – záhradkárov, ale aj u profesionálnych pestovateľov – v ovocinárstve, vinohradníctve, zeleninárstve a okrasnom záhradníctve.
Môže sa aplikovať aj formou zálievky ale odporúča sa aplikovať hlavne formou postreku na list.
Jeho prednosťou je možnosť miešania s prípravkami na ochranu rastlín mimo prípravkov obsahujúcich vápnik, horčík a síru.

Jeho široké použitie a obľúbenosť v profesionálnej sfére a medzi tisícmi drobno pestovateľov presviedča, že za dlhoročné obdobie výroby tohto produktu sú dosiahnuté výsledky pri jeho používaní spoľahlivé, stabilné a najmä vždy zabezpečujúce očakávané účinky. Viditeľné rozdiely pred a po použití hnojiva sú dôkazom použitia kvalitných surovín, dôkladnej prípravy a výroby tohto produktu.
Kúpou hnojív z produktovej rady Florasin máte záruku, že neplatíte za vodu, ale za vysokokvalitný hnojivý koncentrát.

Balenie 500ml je určené na 250L postreku.
Balenie 1000ml je určené na 500L postreku.
Balenie obsahuje praktickú a pohodlnú odmerku

Hnojivo Florasin SP:
–  je úplne rozpustné vo vode
–  obsahuje všetky rastlinné živiny potrebné k plnohodnotnému rastu, nasádzaniu plodov a dozrievaniu
–  zabezpečuje rovnomerné nasadzovanie kvetov a kvitnutie vďaka vyváženému pomeru živín
–  rastliny sú menej náchylné na choroby z dôvodu komplexného zastúpenia všetkých živín
–  má minimálny vplyv na zasoľovanie pôdy alebo použitého substrátu, neobsahuje balastné látky
–  Vás zaskočí prekvapivými výsledkami
 

Zloženie univerzálneho kvapalného dusíkato – fosforečno – draselného  hnojiva, roztokového typu Florasin Herbavit:
10,0 hmot. % dusíka (ako N ), 9,0 hmot % fosforu ( ako P2O5 ) a 10,5 hmot. % draslíka ( ako K2O ) v chlór neobsahujúcej forme. Kvapalné hnojivo obsahuje tiež železo, mangán, zinok, meď a kobalt viazané vo forme stabilných chelátov, ďalej bór a molybdén, a tiež  rastový stimulátor – heteroauxín.

 
1.    Kvapalné hnojivo HERBAVIT má univerzálne použitie. Vzhľadom na svoje zloženie a bezchloridový charakter je zvlášť vhodným zdrojom základných rastlinných a stopových rastlinných živín pre všetky druhy zeleniny, okrasných rastlín, ovocných drevín, viniča, drobného ovocia a to predovšetkým formou mimokoreňového – foliárneho prihnojovania rastlín. Je vhodné tiež na prihnojovanie veľkoplošne pestovaných poľnohospodárskych kultúr, kde sa odporúča aplikovať predovšetkým spolu s prípravkami určenými na ochranu rastlín. Amidická  forma dusíka vytvára predpoklady pre rýchly vstup dusíka do foliárne prihnojovaných rastlín, pričom podporuje tiež rýchle pôsobenie ostatných biologicky aktívnych látok.

2.    Kvapalné hnojivo  HERBAVIT  obvykle obsahuje : 131 g amidického dusíka ( ako N ), 118 g P2O5  P) a 136,5 g K2O v litri,  pričom neobsahuje žiadne balastné prvky (sodík, chloridy ).

3.    Univerzálne kvapalné hnojivo HERBAVIT obsahuje železo,  mangán, zinok, meď a kobalt viazané vo forme stabilných chelátov DTPA a obsahuje tiež bór a molybdén v dobre rastlinami prijateľnej forme. Obsahuje účinný rastový stimulátor auxinového typu.

4.    Základom univerzálneho kvapalného hnojiva HERBAVIT je eutonický vodný roztok pozostávajúci z fosforečnanov draselných, močoviny a vody. Uvedený základný roztok je obohatený o mikroelementy viazané v chelátovej forme a tiež koncentrát rastového stimulátora – heteroauxínu.

5.    Pre hnojivo HERBAVIT v nezriedenom stave je charakteristická jeho prakticky neutrálna alebo len slabo alkalická  chemická reakcia jeho vodného roztoku ( pH : 7,0 – 8,5 ),  vysoká merná hmotnosť – hustota ( 1 250 – 1350 kg / m3 pri teplote 20 °C ), jeho vysoká pufračná schopnosť a nízka hodnota tzv. soľného indexu.

6.    Kvapalné hnojivo HERBAVIT je určené predovšetkým pre drobnopestovateľov – záhradkárov a pestovateľov špeciálnych plodín,  intenzívnu záhradnícku ako i ovocinársku výrobu. Jeho prednosti však  zaiste ocenia tiež farmári – veľkopestovatelia.

7.    Hnojivo HERBAVIT je miešateľné s väčšinou kvapalných hnojív a prípravkov určených na ochranu rastlín.  Nesmie sa miešať s hnojivami obsahujúcimi horčík (DUMAG, MgN-vit, MgS-vit ..)
Pri príprave zmesných roztokov sa odporúča vždy najskôr urobiť skúšku miešateľnosti, pričom vzhľadom na minimálny obsah vody v kvapalnom hnojive HERBAVIT pri príprave zmesí je potrebné počítať takmer vždy s významným prídavkom vody.  

8.    Roztokové, univerzálne kvapalné hnojivo HERBAVIT  nie je agresívne voči uhlíkatej oceli ( tu pôsobí ako korózny inhibítor).

V záujme zachovania fázovej stability univerzálneho kvapalného hnojiva HERBAVIT je potrebné produkt dlhodobo skladovať  pri teplotách vyšších než -10 °C. Prípadné vylúčenie kryštalickej tuhej fázy neznižuje účínnosť prípravku.  K rozpusteniu kryštálov dôjde po opätovnom zohriati hnojiva.

Obsah rizikových látok neprekračuje zákonom stanovené limity platné v Slovenskej republike v zmysle vyhlášky.

Vyrobené na Slovensku.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0.6 kg