Humix Bór 1 L

7.50

Kategórie:

Popis

Balenie: 1L

Humix® Bór je špeciálne kvapalné listové a pôdne hnojivo určené na výživu širokého spektra poľných a záhradných plodín s vyššími nárokmi na bór obsahujúce bioaktívne prírodné látky na báze humínových látok z Leonarditu so zastúpením makroživín, ale aj mikroelementov nevyhnutných pre rast rastlín. Hnojivo má kombinovaný účinok, je vhodné na pôdnu aj na listovú aplikáciu. Aplikáciou na list sa zintenzívňuje a zefektívňuje výživa rastlín, podporuje sa rast koreňového systému, jeho vetvenie a dynamika rastu celej rastliny, čo spôsobuje zlepšenie kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov dopestovanej produkcie. Pri pôdnej aplikácii sa zvyšuje obsah mikroelementov, tvorba humusu a umožňuje sa vytvorenie optimálnej pôdnej štruktúry.

Chemické zloženie:

 • Humínové látky min. 8,0 % hmot., Bór min. 30 000 mg.kg-1Dusík min. 3,0 % hmot., Draslík (K2O), Cu, Zn, Fe, Co, Mn, Mo

 • Hodnota pH = 7 – 9

 • Mikroelementy sú viazané v chelátovej forme.

Odporúčaná aplikácia:
Pred použitím hnojivo dôkladne pretrepať. Odporúčame aplikáciu na list. Na 200 l vody použijeme 3 – 5 l Humix® -u Bór (30 – 50 ml na 10 l vody). Počas vegetačného obdobia možno aplikáciu opakovať každých 10 – 15 dní. Pri aplikácii ako zálievka odporúčame 100 ml hnojiva na 10 l vody.

Význam bóru v rastline:

Bór významne ovplyvňuje procesy tvorby, transportu a ukladania energetických látok (hlavne sacharózy) a funkcie súvisiace s rastom meristémov a stabilitou bunkových stien. Nedostatok bóru sa môže prejaviť v latentnej forme znížením kvality produkcie (znížená tvorba zásobných látok, predovšetkým cukru) a pri výraznejšom nedostatku je znížený i výnos (dôsledok spomalenia rastu). Bežné symptómy nedostatku bóru sa prejavujú najmarkantnejšie spomalením rastu vegetačného vrcholu. Mladé listy sú zakrpatené, tlsté, so zvinutými okrajmi, tmavozelené až šedozelené. S rastúcim nedostatkom bóru odumiera vrchol alebo vrcholové listy a rastlina zaostáva v raste. Podľa priebehu počasia vrcholové listy buď zasychajú, alebo za vlhka zahnívajú. U cukrovej repy sa prejav nedostatku bóru prejavuje srdiečkovou hnilobou.

Aplikáciou hnojiva Humix® Bór dosiahneme:

 • zlepšenie regenerácie pletív rastlín poškodených v zimnom období,
 • zlepšenie rozvoja koreňového systému,
 • vyššia stresová odolnosť,
 • lepšie využitie živín z jesenného a jarného hnojenia,
 • zvýšenie využiteľnosti N a ďalších makroprvkov vo vegetačnom období,
 • elimináciu momentálneho deficitu mikroelementov v rastline.

Pôsobenie hnojiva Humix® Bór na pestované plodiny – Humix® Bór svojím zložením:

 • aktívne stimuluje a podporuje výživu pestovaných plodín,

 • eliminuje deficit bóru, ale aj ďalších významných makroprvkov a mikroelementov v rastline,

 • zlepšuje prijímaciu kapacitu koreňov rastlín pre minerálne živiny,

 • zvyšuje využiteľnosť aplikovaných živín z postreku hnojiva na listy rastlín,

 • stimuluje regeneráciu poškodených rastlinných pletív,

 • zvyšuje energiu klíčivosti a percento vyklíčených semien.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 1.1 kg