INTEGRO 8ml

2.20

Nie je na sklade

Kategórie: ,

Popis

INTEGRO

Balenie: 8ml

INTEGRO o je vysoko selektívny insekticíd pre základnú ochranu ovocných drevín, viniča proti larvám motýľov, najmä obaľovačom, podkopáčikom, piadivkám a pod., kukurice proti vijačke kukuričnej a more bavlníkovej.
Vyliahnuté larvy hynú na základe zasiahnutia postrekovou kvapalinou alebo požerom ošetrených rastlinných pletív. Larvy následne zastavujú požer po niekoľkých hodinách po aplikácii.

Integro má unikátny spôsob účinnosti, ktorý zabezpečuje účinnosť aj na larvy motýľov a ich vajíčka, rezistentné voči bežným insekticídom na báze pyrethroidov, organofosfátov alebo inhibítorov tvorby chitínu. Pri požere alebo v kontakte s ošetrenou kultúrou preniká účinná látka Integra do krvnej plazmy lariev cieleného hmyzu, kde sa viaže na proteíny, ktoré sa podieľajú na zvliekacom procese larvy. Dochádza k zastaveniu tohto procesu a larva hynie. V prípade, že sú Integrom zasiahnuté nakladené vajíčka alebo vajíčka sú nakladené na ošetrenú plochu, nevyliahne sa z nich larva. Po aplikácii Integra by minimálne 4 hodiny nemalo pršať viac ako 5mm zrážok. Akonáhle sa účinná látka naviaže na povrchový meristém a vosk, je odolná voči zmytiu dažďom.

Intego je neškodné pre včely, čmeliaky, predátorov škodlivého hmyzu (lienky, dravé osičky, zlatoočky, dravého roztoča Typhlodromus pyri, pavúkov a pod.)
INTEGRO – SPEKTRUM UČINKU Integro dosahuje účinnosť na vajíčka a larvy motýľov. Jeho použitie je možné v sadoch proti obaľovačom, podkopáčikom, piadivkám a ďalším húseniciam. Integro neničí ostatné druhy hmyzu. Vo viniciach je Integro možné aplikovať proti všetkým druhom obaľovačov. V kukurici dosahuje Integro spoľahlivú účinnosť proti vijačke kukuričnej a more bavlníkovej.

INTEGRO – SPOSOB APLIKÁCIE V SADOCH Integro sa aplikuje na základe signalizácie (začiatok kladenia vajíčok až začiatok liahnutia lariev škodlivého hmyzu), v dávke 4-5ml na 100m2 v dostatočnom množstve vody, tak aby bol postrekovou kvapalinou dostatočne pokrytý povrch ošetrovanej kultúry alebo plodiny. Množstvo vody postrekovej kvapaliny sa pohybuje v rozmedzí 10-12 litrov/100m2 v závislosti od veľkosti stromov a krov. Integro je možné aplikovať so všetkými listovými hnojivami a triazolovými aj stobilurínovymi fungicídmi. Integro je možné kombinovať aj s kontaktnými fungicídmi typu Dithane a pod. Integro sa aplikuje maximálne 2x za sezónu, následné aplikácie sú vhodné za 14-21 dní.

INTEGRO – APLIKÁCIA VO VINOHRADOCH Integro sa aplikuje proti 1. generácii obaľovačov v období liahnutia lariev z vajíčok z hlavnej znášky, ku ktorému dochádza v období 10-14 dní po dosiahnutí maxima letovej krivky (podľa počtu zachytených motýľov vo feromónových lapačoch). Proti druhej generácii sa Integro aplikuje po 7-12 dňoch po dosiahnutí maxima letovej krivky.

INTEGRO APLIKÁCIA PROTI VIJAČKE KUKURIČNEJ A MORE BAVLNÍKOVEJ Integro je vysoko selektívny insekticíd s dlhodobou reziduálnou účinnosťou proti vijačke kukuričnej a more bavlníkovej. Vyliahnuté larvy hynú na základe zasiahnutia postrekovou kvapalinou alebo požerom ošetrených rastlinných pletív. Larvy následne zastavujú požer po niekoľkých hodinách po aplikácii. Integro je neškodné pre včely, čmeliaky, predátorov škodlivého hmyzu (lienky, dravé osičky – Trichogramma, zlatoočky, pavúkov a pod.).

INTEGRO – SPOSOB APLIKÁCIE V KUKURICI Integro sa aplikuje na základe signalizácie v období na začiatku liahnutia húseníc, ktoré sa určí monitorovaním náletu motýľov do svetelných lapačov a sumy teplôt. Začiatok liahnutia húseníc hlavnej vlny je väčšinou 8-12 dní po zistení hromadného kladenia vajíčok. Integro sa v dávke 5-7ml/100m2 aplikuje v dostatočnom množstve vody, aby postrekovou kvapalinou boli dostatočne poryté rastliny kukurice. Nižšiu dávku, t.j. 5ml/100m2 použijeme v prípade slabého a jednorázového náletu motýľov, hornú dávku 7 ml/100m2 v prípade zistenia silného a dlhodobého náletu. Množstvo vody je 10 litrov/100m2. Integro je možné v prípade potreby aplikovať so všetkými listovými hnojivami. V osivových porastoch kukurice je možné vykonávať manuálnu kastráciu už po 24 hodinách od aplikácie Integra.

VÝSKYT A ŠKODLIVOSŤ VIJAČKY KUKURIČNEJ VZRASTÁ KAŽDÝM ROKOM Vijačka kukuričné je škodca, ktorý ešte v deväťdesiatych rokoch škodil len v južnejších oblastiach Slovenska. Počas posledných 6 rokov sa však rozšírila prakticky do všetkých oblastí na Slovensku, kde sa pestuje kukurica. Proti vijačke kukuričnej sa v súčasnosti ošetruje celá plocha osivovej kukurice a mnohí pestovatelia v oblastiach s jej silným výskytom ošetrujú aj ostatné plochy zrnovej kukurice.

BIONÓMIA VIJAČKY KUKURIČNEJ Vijačka kukuričná (Ostrinia nubilalis) patrí medzi najvýznamnejších škodcov kukurice na Slovensku. Motýľ má krídla hnedožltej farby s rozpätím 2,5-3,0 cm. Vijačka prezimuje v poslednom štádiu húsenice v kukuričnom kôroví, ktoré zostane po zbere na povrchu pôdy. Kuklenie prebieha v priebehu mája až júna. Motýle lietajú v období od júna do začiatku septembra a postupne kladú vajíčka. Z bielych vajíčok, ktoré sú nakladené po 10-30 kusoch na spodnú stranu listov, sa po 5-15 dňoch liahnu húsenice. Každá samička dokáže naklásť 250-350 vajíčok. Vyliahnuté húsenice najskôr ožierajú listy alebo sa živia peľom z metliny a po druhom zvliekaní prenikajú do stebiel kukurice. Napadnuté rastliny sa často lámu, zasychajú a nevytvoria plnohodnotné šúľky. Napadnuté šúľky sú znehodnotené. Výskyt vijačky kukuričnej silno znižuje úrodu, ale aj kvalitu zrnovej a taktiež silážnej kukurice. Kukurica je v európskych rastlinných spoločenstvách relatívne nováčikom dovezeným do Európy až po objavení Ameriky a rozšíreným vo väčšej miere až v minulom storočí. Vzhľadom k tomuto nemala kukurica v Európe počas dlhého obdobia významnejších škodcov. V ostatných rokoch sa však vďaka vyšším teplotám intenzívne šíri vijačka kukuričná smerom na sever. Na Slovensku už vijačka kukuričná spôsobuje významné škody na kukurici v celej poľnohospodársky významnej oblasti.

ROZŠÍRENIE HUBOVÝCH CHOROB PO NAPADNUTÍ VIJAČKOU KUKURIČNOU Škodlivosť vijačky kukuričnej má taktiež vplyv na napadnutie rastlín kukurice hubovými chorobami, predovšetkým hubami rodu Fusarium. Húsenice vijačky poškodzujú rastlinné pletivá listov, stebiel a šúľkov. Poškodené miesta bývajú následne infikované hubovými chorobami, ktoré spôsobujú ďalšie škody, predovšetkým tvorbu mykotoxínov. Mytotoxíny sú toxické látky, ktoré sa môžu dostávať v potravinovom reťazci až do konečných produktov pre výživu ľudí (mlieko, mäso, a pod.). U hospodárskych zvierat spôsobujú zdravotné problémy a znižujú tak ich úžitkovosť. Jednou z možností zníženia rizika výskytu fuzarióz na kukurici je účinná insekticídna ochrana proti vijačke kukuričnej novým prípravkom Integro.

MORA BAVLNÍKOVÁ Je nový a veľmi nebezpečný škodca kukurice, ktorý sa k nám rozšíril zo Stredomoria. na Slovensku sa už takmer pravidelne vyskytuje v južnej časti. Mora bavlníková je polyfágny karanténny škodca ( v súčasnosti skupina škodcov A), ktorého výskyt je potrebné ohlásiť na SOR-ÚKSÚP. Jediným registrovaným prípravkom proti more bavlníkovej v kukurici na Slovensku je Integro v dávke 7ml/100m2.

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve

Plodina

Škodlivý činiteľ

Koncentrácia v %

Dávka do 10 L vody na 100m2

Čakacia lehota v dňoch

Povolené kombinácie a poznámky

jablone

Obaľovač jablčný (1. generácia)

4ml

14

aplikácia podľa signalizácie (začiatok liahnutia lariev)

jablone

Podkopáčiky

4ml

14

aplikácia podľa signalizácie (začiatok liahnutia lariev)

vinič

Obaľovače na viniči

4ml

14

aplikácia podľa signalizácie (začiatok liahnutia lariev)

kukurica

Vijačka kukuričná

5-7ml

14

aplikácia podľa signalizácie (začiatok liahnutia lariev), vyššia dávka je odporúčaná pri silnejšom nálete vijačky

kukurica

Mora bavlníková

7ml

14

aplikácia podľa signalizácie (začiatok liahnutia lariev)

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0.015 kg