TANOS 50WG

1.50

Nie je na sklade

Kategórie: ,

Popis

TANOS 50WG

Balenie: 6g

TANOS 50WG je moderný kombinovaný dvojzložkový fungicíd k ochrane zemiakov proti plesni zemiakovej a alternáriovej škvrnitosti listov zemiakov, rajčiakov proti plesni zemiakovej, uhoriek a cukety proti peronospóre uhoriek a viniča proti peronospóre.

Účinná látka: cymoxanil 250g/kg + famoxadone 250g/kg
Úprava: dispergovateľný granulát
Spôsob účinku: systémový a kontaktný

Prednosti prípravku:
– dlhodobá preventívna účinnosť
– STOP-EFEKT zastavenie šírenia infekcie do 4 dní po vzniku infekcie
– „antisporulačný efekt“ zastavenie šírenia infekcie z napadnutých rastlín na zdravé
– chráni nové prírastky
– pri zemiakoch je účinný proti stonkovej forme plesni
– vysoko odolný proti zmytiu dažďom pri porovnaní s inými prípravkami
– nízka hektárová dávka
– použitie kedykoľvek v prvej polovici postrekového cyklu
– výborná a ľahká miešateľnosť s ostatnými prípravkami a hnojivami

Charakteristika prípravku

Tanos 50WG je kombinovaný dvojzložkový fungicíd, určený k ochrane zemiakov proti plesni zemiakovej a alternáriovej škvrnitosti listov zemiakov, rajčiakov proti plesni zemiakovej, uhoriek a cukety proti peronospóre uhoriek a viniča proti peronospóre. Obidve účinné látky prípravku sa vzájomne dopĺňajú v účinnosti na rôznych miestach vývojového cyklu plesne. Preventívna aplikácia alebo aplikácia v začiatku napadnutia rastliny majú najvyššiu účinnosť a odozvu. Preventívne ošetrené porasty sú naviac dlhodobo chránené proti ďalším infekciám. Tanos 50WG je vysoko odolný proti zmytiu dažďom v dôsledku pevnej fixácie famoxate a lokálne-systémového rozvodu cymoxanilu.

Mechanizmus účinku

Tanos 50WG obsahuje 2 účinné látky, vzájomne sa dopĺňajúce v účinnosti. Cymoxanil, ktorý je rýchlo prijímaný po aplikácii a rozvádzaný systémovo v ošetrených rastlinách, zaisťuje ochranu ošetrených i nových prírastkov listov a stoniek. Famoxate je pevne a dlhodobo fixovaný v povrchovej vrstve listov (vosková vrstva kutikuly) a účinne pôsobí proti uchyteniu a klíčeniu spór plesní (funkcia ochranného štítu). Zabraňuje vyklíčeniu spór v hyfy a prerastanie do listov, stopiek a stoniek. Na rozdiel od kontaktných fungicídov je transportovaný s novými prírastkami a nieje zmývaný dažďom. V dôsledku tejto kombinácie účinných látok má Tanos 50WG mimoriadne silnú preventívnu a kuratívnu účinnosť (do 4 dní po infekcii) na choroby.
Tanos 50WG ma taktiež silnú antisporulačnú účinnosť – pleseň neuvolňuje sporangia zo zoospórami. Zastavuje preto šírenie infekcie z napadnutých rastlín na zdravé.

Vysoká odolnosť voči zmytiu dažďom

Tanos 50WG zaručuje vysokú odolnosť prípravku proti zmytiu dažďovými zrážkami už krátko po aplikácii v dôsledku rýchlej a pevnej fixácii famoxate v liste a rýchleho prieniku cymoxanilu do listov a stoniek.

Prednosti a synergický efekt účinných látok

Famoxate
– dlhodobá preventívna účinnosť, zabraňuje prichyteniu a vyklíčeniu spór plesne na povrchu listu
– pevná kutikulárna fixácia, pevné zafixovanie účinnej látky v povrchovej vrstve listu
– dlhodobá fixácia v liste, ochranný význam pri ďalšom infekčnom tlaku plesne

Cymoxanil
– preventívna a kuratívna účinnosť, penetruje do listu a zastavuje rast už vzklíčených hyf plesne, krátko po aplikácii do 4 dní po vzniku infekcie
– systémový rozvod, účinná látka je systémovo rozvádzaná v celej rastline a chráni taktiež neošetrené časti rastlín

DOPORUČENIA PRE OŠETRENIE ZEMIAKOV:

– Tanos 50WG použite v prvej polovici postrekového cyklu (spravidla 1 až 4 postreky)
– Preventívnou aplikáciou alebo aplikáciou v začiatku rozvoja plesne (do 4 dní po infekcii) získate najvyššiu účinnosť prípravku
– Pre zaistenie efektívnej ochrany na listoch a stonkách doporučujeme minimálne 2 aplikácie fungicídu Tanos 50WG za sebou
– Intervaly medzi ošetreniami pri nízkom infekčnom tlaku plesne 10 až 14 dní, pri vysokom infekčnom tlaku plesne 7 až 10 dní
– Pre zaistenie už vzniknutej infekcie vykonajte 2 až 3 aplikácie v dávke 7,5g/100m2 v intervale do 7 dní
– Tanos 50WG je možné miešať s insekticídmi (prípravkami proti škodcom) a hnojivami

Porovnanie účinnosti ochrany zemiakov pri 6 postrekoch za vegetáciu vo vňati zemiakov:

Ridomil Gold, Ridomil Gold, Acrobat MZ, Acrobat MZ, Altima 500SC, Altima 500SC – 65,8%
Ridomil Gold, Ridomil Gold, Casoar, Casoar, Altima 500SC, Altima 500SC – 67,5%
Ridomil Gold, Ridomil Gold, Tanos 50WG, Tanos 50WG, Altima 500SC, Altima 500SC – 79,4%

Test vykonal Výzkumný ústav bramborářský H. Brod, Valečov, odroda Lenka (Ditta)

Príklady vhodných aplikačných cyklov pri 6 ošetreniach za vegetáciu

Nízky infekčný tlak – slnečné počasie, absencia zrážok, suché listy bez ovlhčenia, otvorené polohy, odolnejšia odroda a iné:
1. postrek – Curzate Gold
2. postrek – Tanos 50WG
3. postrek – Tanos 50WG
4. postrek – Tanos 50WG
5. postrek – Altima 500SC
6. postrek – Altima 500SC

Vysoký infekčný tlak – dáždivé počasie, silné ovlhčenie listov, teplé noci, oblačnosť behom dňa, vlhké polohy (údolie), náchylná odroda a iné faktory pre šírenie infekcie:
1. postrek – Ridomil Gold
2. postrek – Tanos 50WG
3. postrek – Tanos 50WG
4. postrek – Tanos 50WG
5. postrek – Altima 500SC
6. postrek – Altima 500SC

Antirezistentná ochrana

Tanos 50WG hubí všetky kmene plesne zemiakovej vrátane kmeňov odolných k iným fungicídom alebo skupinám účinných látok. Z dôvodu antirezistentnej ochrany doporučujeme maximálny počet ošetrení Tanosem 50WG 3-4 x za vegetáciu, t.j. 50% z celkového počtu odporúčaných (vo veľkom poľnohospodárstve vykonávaných) fungicídnych ošetrení.

DOPORUČENIE PRE OŠETRENIE VINIČA:

Tanos 50WG je možno použiť po celú dobu vegetácie. Najefektívnejšieho účinku pri jeho aplikácii dosiahnete pri preventívnom zásahu po signalizácii silného infekčného tlaku plesne. Doporučujeme minimálne 2 aplikácie fungicídu Tanos 50WG za sebou. Intervaly aplikácie 10-12 dní, pri signalizácii silného infekčného tlaku 7-10 dní. Tanos 50 WG zastaví šírenie infekcie do 4 dní po jej vzniku. Účinne zasiahne aj v prípade prvých príznakov plesne na listoch či bobuliach. V tomto prípade treba zásah po 7-10 dňoch opakovať. Tanos 50WG je vhodný pre systém integrovanej produkcie. Prípravok Tanos 50WG je možné miešať s ostatnými fungicídmi, insekticídmi a listovými hnojivami.

DOPORUČENIE PRE OŠETRENIE RAJČIAKA:

Ochranu vykonávajte podľa signalizácie. Ošetrujte 2-3 krát v 10-14 dňových intervaloch v závislosti od vývoja infekcie. Prípravok Tanos 50WG je možné miešať s ostatnými fungicídmi, insekticídmi a listovými hnojivami

DOPORUČENIE PRE OŠETRENIE UHORIEK A CUKETY:

Proti plesni uhoriek (uhorky, cukety) ošetrujte podľa signalizácie. Prípravok Tanos 50WG je možné miešať s ostatnými fungicídmi, insekticídmi a listovými hnojivami

 

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve

Plodina Škodlivý činiteľ Koncentrácia v % Dávka do 10 L vody na 100m2 Čakacia lehota v dňoch Povolené kombinácie a poznámky
zemiaky pleseň zemiakov (fytoftóra) 6g 14 dní
rajčiak pleseň zemiakov (fytoftóra) 4-6g 3 dni
uhorky Pleseň uhorková 4-6g 7 dní
vinič Peronospóra viniča 4g 28 dní

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0.01 kg