Rast má svoje zákonitoti

Skôr ako začneme rezať, pozorne si pozrime, ako ovocné dreviny rastú. Za každým lístkom sa vyvíja nový púčik, ktorý zabezpečuje vznik výhonkov v nasledujúcom roku. Pučanie púčikov patrí pod prísnu hierarchiu, ktorá je riadená predovšetkým hormonálne. Púčik ktorý je na výhone najvyššie , uprednostňujeme pred všetkými ostatnými. V zásade silne konáre, alebo silný rez podporujú vznik tvorbu nových silných výhonkov, zatiaľ čo tenké konáriky alebo slabý rez prinášajú slabšie prírastky . Pre rez platí dôležitá zásada: Čím viac budeme rezať, tým bude drevina viac rásť, čím menej budeme rezať, tým bude rásť slabšie.

Podpora koncového púčika. Najvrchnejší púčik daného výhonku (1) má prednosť pred všetkými ostatnými. Vypučí ako prvý a vytvorí silný predlžovací výhon. Z púčikov, ktoré stoja za ním (2 – 7) vypučia kratšie a slabšie bočné výhonky.

Podpora hornej strany. Ak je konár vo vodorovnej polohe, po celej dĺžke vypučia pomerne rovnomerné výhonky smerujúce hore. Koncový púčik (1) pučí najslabšie púčiky (6,7) najsilnejšie. Čím je konár slabší, tým si slabšie aj výhonky.

Podpora najvyššieho bodu oblúka. Ak je výhon ohnutý silnejší výhon (5) sa vytvorí z púčika v najvyššom bode. Z púčika v najvyššom bode. Z púčikov pri kmeni (6,7) a z púčikov na konci (1-4) vypučia kratšie výhonky.

Bez rezu. Ak necháme konár bez rezu, z vrcholového púčika vypučí silný letorast v predĺžení konára. Bočné výhonky smerujúce nadol predstavujú pre veľa ovocných druhov rodivý obrast.

Dlhý rez. Ak skrátime konár asi o tretinu, vypučí z púčika priamo pod miestom rezu najsilnejší nový výhon – nové predĺženie konára. Konár teraz sústredí svoju silu na menší počet púčikov, preto budú rásť bočné výhonky silnejšie a vo vzpriamenejšom postavení.

Krátky rez. Ak zrežeme ten istý konár veľmi silno, vzniknú z niekoľkých zostávajúcich púčikov namiesto slabých bočných výhonov silné dlhé letorasty. Dlhé výhony mnohých ovocných druhov majú len listové púčiky a žiadne kvetné.