Rez vysokokmeňov jabloní

Vysokokmeň sa spravidla pestuje s pyramidálnou korunou. Stredný výhon sa (terminál) sa zreteľne týči ako hrot nad 3-4 hlavnými konármi. Tie zvierajú s koreňom uhol približne 45 a sú rozmiestnené, pokiaľ je to možné, rovnomerne okolo kmeňa. Vysokokmeň má mať pri kupovaní kmeň dlhý aspoň 160 cm. Konáre sa budú pod ťarchou plodov veľmi ohýbať, takže radšej vyberieme kmeň vysoký 180-220 cm. Pre všetky ovocné druhy platí, že odrody určené na vysokokmeň sa štiepia do silno rastúceho podpníka.

1.Rez po výsadbe I

Stredný výhon (A) a hlavné konáre (B) skrátime najviac do polovice na vnútorný púčik. Koncový púčik na strednom výhone vyberieme tak, aby letorast pokračoval pokiaľ možno rovno v predĺžení kmeňa.Jeho konkurenčný výhon (C) a vodorovne rastúce konáre v korune (D) celkom odstránime.

2.Rez po výsadbe II

Čím dôkladnejší bude rez, tým silnejšie budú nové výhonky. Po reze ma formovanie korunky pri výsadbe bude 4-5 rokov nasledovať vychovaný rez koruny. Hlavné konáre a stredný výhon režeme stále podľa toho istého princípu.

3. Základný princíp uplatňovaný každý rok

Strmé bočné konáre (B) konkurujú predĺženiu kmeňa, preto ich celkom odstránime. Vodorovnejšie bočné konáre (C) nerežeme. Výhon v predĺžení hlavného konára (A) skrátime o tretinu až polovicu na púčik, ktorý smeruje von z koruny (vonkajší púčik).

4. Výchovný rez koruny I

Zrezanie stredného výhonu v druhom roku má za následok silnejší rast nových prírastkov a podporí vznik veľkej koruny. Všetky strmo rastúce bočné výhonky na strednom výhone, ktoré rastú približne v rovnakom uhle ako hlavné konáre alebo strmšie, celé odstránime.

5. Výchovný rez koruny II

Vodorovne rastúce nerazané konáre (A) stredného výhonu (predĺženie kmeňa ) a hlavných konárov sa orientujú skôr na produkciu kvetov a plodov. Skrátenie týchto bočných výhonkov by opakovane posilnilo rast letorastov.

6. Výchovný rez koruny III

Na koncoch kostrových konárov a stredného výhonku pokračujeme v základnom výchovnom reze koruny stromu. Nezrezávané bočné konáre (A) sa rozkonárujú. Ak sa prírastkov výhonov skracujú, potom sa na spodných konároch (B) pomaly vytvárajú kvetné púčiky.

7. Plody ako brzda rastu

Rozkonárený obrast tretej generácie (A) začína rodiť. Ešte 1-2 roky môžeme pokračovať v základnom reze. Plody predstavujú brzdu v raste. Nové prírastky dreva a úrodu ovocia musíme udržiavať v nastávajúcich rokoch v rovnováhe silnejším (kratším) alebo slabším (dlhším) rezom.