Strapky na okrasných rastlinách

Strapky na okrasných rastlinách

Strapky na okrasných rastlinách

Strapky sú drobní cicaví škodcovia, preto na ich prítomnosť upozornia pestovateľov až príznaky, ktoré na rastlinách spôsobujú. Na poškodených kvetoch, ktoré znehodnotia ešte skôr, než rozkvitnú, vznikajú drobné bledé škvrny , na listoch striebristé povlaky a drobné čierne kvapky trusu. Strapky majú dva páry úzkych, obrvených krídel, krátke tykadlá a štíhle telo dosahujúce dĺžku 1-2 mm.

MOŽNOSTI OCHRANY: Pri ničení strapiek platí všeobecná zásada, že v 5-dňových intervaloch musíme urobiť aspoň dve alebo tri ošetrenia napadnutých rastlín. Proti strapkám poškodzujúcim kvety zasahujeme už v čase tvorby kvetných pukov (najmä pri mečíkoch a klinčekoch). Proti strapkám cicajúcim na listoch zasahujeme až po zistení prvých príznakov poškodenia. Izbové rastliny sa nesmú chemickými prípravkami ošetrovať v obývaných miestnostiach. Ak to počasie dovolí, vynesieme ich na dvor alebo na balkón a tam ich ošetríme. Späť do bytov ich môžeme preniesť až po uplynutí predpísanej čakacej lehoty použitého prípravku.

© text a foto: Ing. Juraj Matlák

Prípravky: Karate Zeon