Tanierová plošná koruna broskýň a višní

Broskyne a višne predstavujú medzi ovocnými stromami výnimku. Ich plody rastú väčšinou na jednoročných dlhých výhonkoch. Staršie časti konárov sa smerom dovnútra, t . j. ku kmeňu, vyhoľujú. Na vrchole majú list a pár plodov. Tieto ovocné druhy udržiavame pravidelným silným rezom, ktorý zabezpečí rovnováhu medzi úrodou ovocia a prírastkami. Bez prerezávania stromy za pár rokov “zababčia”

1 Rez po výsadbe

Na mladej broskyni odstránime všetky bočné výhonky až do výšky kolien. V strednej časti zostane 3 – 5 bočných výhonkov bez rezu. Neskôr z nich vzniknú hlavné konáre. Všetky ostatné odstránime. Stredný výhon skrátime asi na 4 – 5 púčikov nad posledným bočným výhonkom.

2 Po reze po výsadbe

Po silnom zrezaní pri výsadbe hojne vypučia všetky púčiky. Hlavné výhonky (A) sa rozkonária. Stredný výhon vytvorí z púčikov medzi vrcholom a hlavnými konármi nové bočné výhonky.

3 Rez v nasledujúcom roku I

Broskyňa a višňa sa musí každoročne po zbere alebo na jar pred rozkvitnutím silnom zrezať. Všetky hlavné konáre zrežeme na vrchole a tretinu až polovicu na vhodný bočný konár. Stredný výhon odrežeme nad posledným hlavným konárom, ktorý chceme ponechať.

4 Rez v nasledujúcom Roku II

Zostávajúce výhonky ponesú plody. Zároveň silno vypučia nové výhony, ktoré budú rodiť v ďalšom roku.

5 Ako udržiavať tvar I

Broskyne a višne musíme každoročne rezať, a to od mladosti až do staroby. Hlavné konáre na koncoch skracujeme. Veľmi husté bočné výhonky presvetľujeme.

6 Ako udržiavať tvar II

Hlavné konáre, ktorých je 8 – 10, sa rozložia rovnomerne okolo kmeňa a vytvoria základ tanierovitej koruny. Hrubé jednoročné bočné výhonky budú riedko rozmiestnené pozdĺž hlavných konárov a v nastávajúcom období prinesú plody.

7 Staré základné konáre priebežne prerezávame

Konáre skrátime od vrcholu po silný nerozkonárený bočný výhon (A). Rozkonárené bočné výhonky (B) odrežeme. Nerozkonárené silné bočné výhony (C), nariedko rozmiestnené pozdĺž základných konárov, zostanú bez rezu.