Vreteno – najvhodnejšie do malých záhrad

Tvar vretena určuje stredný výhon s takmer vodorovne nasadeným bočnými konármi. Vretená naštepené na slabo rastúcich podpníkoch používame najmä na ovocné druhy. Najviac sa tento typ využíva pri jabloniach, existuje však aj pri hruškách a slivkách. Stromčeky sa na tento tvar pripravujú už v škôlke, kde si ich môžeme kúpiť. Ak dostanú požadovanú konečnú výšku 250 cm, budeme oberať všetky plody rovno zo zeme. Slabo rastúce vretená potrebujú po celý čas oporný klík. Ich živnosť je 15-25 rokov.

  1. Treba dbať na kvalitu V prípade vretena veľmi záleží na kvalite vysadeného stromu. Dobrý strom má rovný stredný výhon predchádzajúci celou korunou (A) s 5-7 bočnými výhonkami (B) dlhými 30-60 cm. Ku kmeňu sú postavené takmer kolmo. Všetky bočné konáre do výšky kolien celkom odstránime.

2 Zlým stromom sa vyhýbame Stromy so strmo nasadenými bočnými konármi nie sú vhodné, lebo tieto výhonky rastú veľmi silno a vytvárajú väčšie koruny stromov, ako potrebujeme. Rezom nemôžeme rast stromov zastaviť, Miesto naštepenia (A) musí po vysadení jasne ležať nad povrchom pôdy.

3 Výchovný rez v prvom roku Na vrchole vytvára stredný výhon nové bočné výhonky, ktoré sú odvrchu dole čoraz vodorovnejšie. Strmé výhonky (A) odstránime, vodorovné (B) a vrchol stromu nerežeme. Bočné konáre z predchádzajúceho roka nasadili prvé plody a vytvorili krátke bočné výhonky (C).

4 Po reze Po celej dĺžke stredného výhonku sú teraz rozmiestnené dosť krátke vodorovné bočné konáre. Tieto zostanú na strome dlhé roky. Každý rok sa budú výraznejšie rozkonárovať. Všetky tieto krátke výhonky majú plody.

5 Ďalší výchovný rez Stredný výhon rastie ďalej. Strmé konáre sa odstránia (A), vodorovné zostanú bez rezu (B). Ak sú všetky vodorovné konáre prehustené a rastu cez seba, presvetlíme ich (C). Rodiace bočné konáre ponecháme vždy dva-tri roky bez rezu.

6 Po reze Bočné konáre sa pod hmotnosťou plodov čoraz viac skláňajú nadol. Na vrchole oblúka vznikajú trocha silnejšie výhonky (D), ktoré nerežeme. Tieto výhony sa rozkonária a za dva až tri roky poslúžia na zmladenie celého bočného konára.

7 Rez v čase plnej rodivosti Strom dorástol do konečnej výšky. Jeho vrchol každoročne skrátime na nižšie umiestnený rozkonárený výhon (A). Veľmi visiace časti konárov (B) odstraňujeme v prospech vodorovnejších konárov. Výhony rastúce strmo dohora (C) odstraňujeme.