Zmladzovanie starého vysokokmeňa

Rozhodujúce práce, ktoré sa týkajú rezu (napríklad zmladzovanie starých stromov), robíme od októbra do februára. Vyberáme si dni, keď nemrzne, lebo drevo pôsobením mrazu premŕza a za miestom rezu sa vylomí. Najlepšie plody sa vytvárajú na 10-30cm dlhých konárikoch. Ak urobíme veľmi silný spätný rez, nové výhonky budú výraznedlhšie a na budúci rok sa na nich vytvoria krátke bočné výhonky, úrodu dajú vlastne až dva roky po reze.

1 Priekles starého stromu I Starý strom dáva stále viac ovocia a nevytvára už takmer žiadne nové výhonky. Bez spätného rezu sa rast zastaví, strom sústredí celú silu do plodov a zostarne. Dôkladný spätný rez odstráni veľkú časť kvetov, plodov a spôsobí hojný rast výhonkov. Je nevyhnutné zvoliť si zlatú strednú cestu.

2 Priekles starého stromu II

Ak budeme robiť takýto ľahký zmladzovací rez každé dva roky, bude vytváranie plodov a nových prírastkov dlhé roky v rovnováhe.

3 Priekles starého stromu III

Základom zmladzovacieho rezu je skrátenie výhonkov na riedko rozkonárený, ľahko dohora smerujúci bočný konár (A) . Veľmi rozkonárené, nadol smerujúce bočné výhonky (B) odstránime.

4 Priekles ešte staršieho stromu I

Konáre takéhoto zanedbaného ovocného stromu sa pod vplyvom každoročnej úrody plodov veľmi skláňajú dole. Prakticky už nevykazujú žiadne prírastky. Ale ak sú korene aj kmeň zdravé, oplatí sa korunu počas troch- štyroch rokov postupne zmladiť.

5 Priekles ešte staršieho stromu II

V prvom roku odstránime rovnomerne po celej korune asi tretinu visiacich častí konárov. Strom bude reagovať rastom nových, stredne dlhých výhonkov, ktoré najneskôr v nasledujúcom roku znova vytvoria kvety. V najbližších dvoch rokoch upravíme stav ďalších tretín konárov.

6 Priekles ešte staršieho stromu III

Pri tomto zmladzovacom základnom reze sa zmenia časti konárov, ktoré visia dole, na vodorovné alebo mierne nahor smerujúce výhonky.