Baktériová spála hrušiek

Baktériová spála hrušiek

  • listy už počas niekoľkých hodín hnednú až černejú a zvínajú sa, tie to napadnuté listy  ďalej visia na sterome

  • mladé výhonky vodnatejú, neskôr menia farbu na hnedú až čiernu, usychajú, scvrkavajú sa

  • vrcholy letorastov vädnú a hákovito sa ohýbajú

  • infikované časti rastlín sú vodnaté, svetlohnedé až čierne, na koniec usychajú a scvrkávajú sa

  • na infekciu sú náchylné mladé, nezrelé plody

  • ložiská spály na kmeni môžu dosiahnuť veľkosti niekoľko centimetrov

  • ak sú príčinou rozsiahleho odumierania v korune stromov nekrózy  obopínajúce konáre, bývajú zoschnuté listy zvyčajne svetlejšie a opadávajú, v porovnaní z listami ktoré sú priamo infikované spálou