AGIL 100 EC 10ml

1.95

Nie je na sklade

Kategórie: ,

Popis

AGIL 100 EC

Balenie: 10 ml

AGIL 100 EC je herbicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu na ničenie trávovitých burín v poľnohospodárskych plodinách a v lesnom hospodárstve.

Účinná látka:
100 g/l propaquizafop

Výhody použitia:
• výborný účinok proti jednoročným aj trvácim trávovitým burinám
• nízke aplikačné dávky
• veľmi priaznivý pomer ceny k účinku prípravku
• najrýchlejší účinok medzi graminicídmi
• dážď 1 hodinu po aplikácii neznižuje účinok
• účinok nie je ovplyvnený druhom a vlhkosťou pôdy
• bez reziduálneho pôsobenia na následné plodiny

Pôsobenie prípravku:
Agil 100 EC sa rýchlo vstrebáva cez listy tráv a systémovo rozvádza do stoniek, koreňov a odnoží. Buriny zasiahnuté prípravkom už za dva dni po aplikácii zastavujú svoj rast a vývoj.

Spektrum účinku:
Jednoročné trávovité buriny:
Psiarka roľná, psinček, metlička obyčajná, ovos, stoklas, rosička, ježatka, jačmeň, mätonoh, proso, lipnica, bary, cirok alepský (zo semien), cirok dvojfarebný, cirok siaty.

Trváce trávovité buriny:
Pýr obyčajný, psinček výbežkatý, prstnatec obyčajný, cirok alepský, smlz kroviskový.

Termín aplikácie:
Poľné plodiny
Agil 100 EC používajte ako postemergentný herbicíd a môžete ho aplikovať nezávisle od rastovej fázy plodiny. Aplikáciu robte na vzídené buriny, a to nasledovne:

• pýr plazivý, cirok alepský a ostatné viacročné trávovité buriny – od 3 listov do konca odnožovania, t.j. pri výške pýru cca 15 až 20 cm, cirok alepský cca 30 – 40 cm,

• ježatka kuria, moháre, proso, metlička obyčajná a iné jednoročné trávovité buriny – od 3 listov do konca odnožovania,

• výmrv obilnín – 0,4 l/ha v rastovej fáze plne vyvinuteho 3. listu, pri plnom odnožovaní výmru 0,5 l/ha,

Pri postupnom vzchádzaní výmrvu, ku ktorému dochádza vplyvom suchého priebehu počasia, alebo pri minimalizačných technológiách, je vhodná DA prípravku. V tomto prípade doporučujeme v prvej dávke aplikovať 0,35 l/ha v čase, keď má výmrv 3 listy a druhú aplikáciu v rovnakej dávke po vzídení ďalšej vlny výmrvu, ku ktorému dochádza v závislosti od vlhkosti, spravidla za 2 až 3 týždne po prvej aplikácii.

Lesné hospodárstvo
V Agil 100 EC možno použiť bez nebezpečenstva fytotoxicity po celú vegetačnú dobu vo všetkých rastových štádiách drevín. Trávy ošetrujte v rastovej fáze 2 – 3 pravých listov. Po postreku dodržte 3 týždne kultivačný kľud. Pre retardáciu rastu smlzu použite nižšie dávky, pre úplné zničenie je potrebná vyššia dávka.

UPOZORNENIE!!

Agil 100 EC nepôsobí na nevzídené buriny a dvojklíčnolistové buriny. Biologická účinnosť je už pri skorom rastovom štádiu tráv. Aplikujte kedykoľvek počas vývinu burín nezávisle od rastového štádia plodiny.

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve

Plodina

Škodlivý činiteľ

Koncentrácia v %

Dávka do 4-5 L vody na 100m2

Čakacia lehota v dňoch

Povolené kombinácie a poznámky

zemiaky

Jednoročné trávy

5-8 ml

AT

lucerna

Jednoročné trávy

5-8ml

AT

ďatelina

Jednoročné trávy

5-8 ml

AT

mrkva

Jednoročné trávy

5-8 ml

AT

cibuľa zo sejby

Jednoročné trávy

5-8 ml

AT

cibuľa zo sadzačky

Jednoročné trávy

5-8 ml

AT

repa cukrová

Jednoročné trávy

5-8 ml

AT

repa kŕmna

Jednoročné trávy

5-8 ml

AT

ľan

Jednoročné trávy

5-8 ml

AT

sója

Jednoročné trávy

5-8 ml

AT

mak

Jednoročné trávy

5-8 ml

AT

hrach

Jednoročné trávy

5-8 ml

AT

kapustová zelenina

Jednoročné trávy

5-8 ml

AT

paprika

Jednoročné trávy

5-8 ml

AT

rajčiak

Jednoročné trávy

5-8 ml

AT

slnečnica

Jednoročné trávy

5-8 ml

AT

zemiaky

Pýr

10-15 ml

AT

lucerna

Pýr

10-15 ml

AT

ďatelina

Pýr

10-15ml

AT

repa cukrová

Pýr

10-15 ml

AT

repa kŕmna

Pýr

10-15 ml

AT

ľan

Pýr

10-15 ml

AT

slnečnica

Pýr

10-15 ml

AT

hrach

Pýr

10-15 ml

AT

mak

Pýr

10-15 ml

AT

sója

Pýr

10-15 ml

AT

kapustová zelenina

Pýr

12-15 ml

AT

jahody

Pýr

20 ml

AT

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0.02 kg