Stromčekové bobuľoviny

Stromčeky s drobným ovocím sa pestujú s rôzne vysokým kmienkom: nízkokmene (40-0 cm), polokmene (80-100 cm)a vysokokmene (120 cm). Stromčeky drobného ovocia sú štepence, ktorých koruna sa vytvára z naštepeného miesta. Ak je toto miesto slabé, vyvíjajú sa nové hlavné výhonky ťažko. Na rozdiel od kríkových bobuľovín zostávajú vedúce výhony ( hlavné konáre) stromčeky bobuľovín

countinue reading

Zmladzovanie starých kríkov

Ak prerezávame krík každoročne, zmladzovanie opadáva. Veľa majiteľov záhrad si však netrúfa odstrániť staré konáre z kríkov rezom. Počas viacerých rokov sa tak v kríku zhromaždí veľké množstvo základných konárov. Ich bočné výhonky majú malé nerovnomerné dozrievajúce a slabo aromatické plody. Prestarnutý krík ( pozri foto, čierna ríbezľa) by sme nemali zmladiť radikálne v jednom

countinue reading

Mladé kríky bobuľovín

Pravidelným rezom môžeme kríkom dobrého ovocia veľmi zlepšiť v´kvalitu a veľkosť plodov, vyrastú a po 4-5 rokoch majú 10-12 hlavných výhonkov rôzneho veku. Oproti stromom majú tú prednosť, že sa dajú ľahko zmladiť zrezaním celého kríka celkom nad zemou a vypestovaním nových výhonkov. Kríky vysádzame tak hlboko, aby výhonky zakrývala asi 5 cm vysoká vrstva

countinue reading

Postupné tvarovanie kordónov (špaliera)

Špaliere sú v podstate vretená, ktorých bočné konáre rastú len dvoma smermi. Kordóny sa tradične vždy s obľubou pestovali vedľa domových múrov.Na špaliere sa dávali telpomilné druhy ovocných stromov, napríklad hrušky alebo marhule ( potrebujú podnebie vinárskych oblastí). Takéto umelecké kondóry sú súčastnosti už bohužiaľ len veľmi vzácne. Ak bolo v záhrade málo miesta, pestovali

countinue reading

Vreteno – najvhodnejšie do malých záhrad

Tvar vretena určuje stredný výhon s takmer vodorovne nasadeným bočnými konármi. Vretená naštepené na slabo rastúcich podpníkoch používame najmä na ovocné druhy. Najviac sa tento typ využíva pri jabloniach, existuje však aj pri hruškách a slivkách. Stromčeky sa na tento tvar pripravujú už v škôlke, kde si ich môžeme kúpiť. Ak dostanú požadovanú konečnú výšku

countinue reading

Budovanie tanierovitej (plošnej) koruny

Tanierovitá koruna je v ovocinárstve málo rozšírený tvar stromu. Používa sa spravidla pre stredne silno rastúce ovocné stromy, ako sú slivka, broskyňa alebo višňa. Plochá koruna, ktorej hlavné konáre sa dvíhajú mierne hore, sa buduje dlhšie ako 4-5 rokov. Keď sa okolo kmeňa rovnomerne rozmiestni 10-15 hlavných konárov, odrežeme stredný výhon. Vďaka otvorenej korune majú

countinue reading

Rodivé výhonky

Niektoré ovocné druhy vytvárajú kvety a plody priamo na silných dlhých výhonoch. Väčšina však rodí na krátkych slabších bočných výhonkoch, napríklad čerešňa. Silnorastúci vysokiokmeň zabrzdí svoj rast až po mnohých rokoch a začne tvoriť kratšie rodivé bočné výhonky. Rez by teda nemal podporiť rast, ale dobré rozkonárenie. Slaborastúce vreteno rodí už v prvom roku. Tu sa rez robí

countinue reading

Druhy výhonkov a tvary stromov

Dlhé nerozkonárene výhonky prinášajú každoročne novú generáciu rozkonáreného obratu. Korene musia zásobovať živinami čoraz viac výhonkov, takže jednotlivé nové výhonky sú rok čo rok kratšie. Čím je výhonok kratší, tým väčšia je pravdepodobnosť, že bude niesť kvetnú púčik. Výhonky hlavných ovocných druhov, ktoré majú nahodené kvety, voláme preto rodivé drevo. Zvláštnosťou ovocných stromov je štepenie.

countinue reading
Strom plný vlkov – jabloň a hruška

Strom plný vlkov – jabloň a hruška

O strome, na ktorom vyrástlo veľké množstvo veľmi dlhých výhonov, niekedy hovoríme, že je plný vlkov. Sú výsledkom veľmi silného spätného rezu. Ak odstránime veľkú časť koruny, korene majú nadbytok živín. A pretože koruna vytvára s koreňmi stromov kompletnú jednotku, zrezané časti čo najrýchlejšie nahradia nové výhonky. Napriek tomu, že sme chceli vytvoriť nízky strom,

countinue reading

Tanierová plošná koruna broskýň a višní

Broskyne a višne predstavujú medzi ovocnými stromami výnimku. Ich plody rastú väčšinou na jednoročných dlhých výhonkoch. Staršie časti konárov sa smerom dovnútra, t . j. ku kmeňu, vyhoľujú. Na vrchole majú list a pár plodov. Tieto ovocné druhy udržiavame pravidelným silným rezom, ktorý zabezpečí rovnováhu medzi úrodou ovocia a prírastkami. Bez prerezávania stromy za pár

countinue reading