Postupné tvarovanie kordónov (špaliera)

Špaliere sú v podstate vretená, ktorých bočné konáre rastú len dvoma smermi. Kordóny sa tradične vždy s obľubou pestovali vedľa domových múrov.Na špaliere sa dávali telpomilné druhy ovocných stromov, napríklad hrušky alebo marhule ( potrebujú podnebie vinárskych oblastí). Takéto umelecké kondóry sú súčastnosti už bohužiaľ len veľmi vzácne. Ak bolo v záhrade málo miesta, pestovali

countinue reading

Vreteno – najvhodnejšie do malých záhrad

Tvar vretena určuje stredný výhon s takmer vodorovne nasadeným bočnými konármi. Vretená naštepené na slabo rastúcich podpníkoch používame najmä na ovocné druhy. Najviac sa tento typ využíva pri jabloniach, existuje však aj pri hruškách a slivkách. Stromčeky sa na tento tvar pripravujú už v škôlke, kde si ich môžeme kúpiť. Ak dostanú požadovanú konečnú výšku

countinue reading

Budovanie tanierovitej (plošnej) koruny

Tanierovitá koruna je v ovocinárstve málo rozšírený tvar stromu. Používa sa spravidla pre stredne silno rastúce ovocné stromy, ako sú slivka, broskyňa alebo višňa. Plochá koruna, ktorej hlavné konáre sa dvíhajú mierne hore, sa buduje dlhšie ako 4-5 rokov. Keď sa okolo kmeňa rovnomerne rozmiestni 10-15 hlavných konárov, odrežeme stredný výhon. Vďaka otvorenej korune majú

countinue reading

Rodivé výhonky

Niektoré ovocné druhy vytvárajú kvety a plody priamo na silných dlhých výhonoch. Väčšina však rodí na krátkych slabších bočných výhonkoch, napríklad čerešňa. Silnorastúci vysokiokmeň zabrzdí svoj rast až po mnohých rokoch a začne tvoriť kratšie rodivé bočné výhonky. Rez by teda nemal podporiť rast, ale dobré rozkonárenie. Slaborastúce vreteno rodí už v prvom roku. Tu sa rez robí

countinue reading

Druhy výhonkov a tvary stromov

Dlhé nerozkonárene výhonky prinášajú každoročne novú generáciu rozkonáreného obratu. Korene musia zásobovať živinami čoraz viac výhonkov, takže jednotlivé nové výhonky sú rok čo rok kratšie. Čím je výhonok kratší, tým väčšia je pravdepodobnosť, že bude niesť kvetnú púčik. Výhonky hlavných ovocných druhov, ktoré majú nahodené kvety, voláme preto rodivé drevo. Zvláštnosťou ovocných stromov je štepenie.

countinue reading
Strom plný vlkov – jabloň a hruška

Strom plný vlkov – jabloň a hruška

O strome, na ktorom vyrástlo veľké množstvo veľmi dlhých výhonov, niekedy hovoríme, že je plný vlkov. Sú výsledkom veľmi silného spätného rezu. Ak odstránime veľkú časť koruny, korene majú nadbytok živín. A pretože koruna vytvára s koreňmi stromov kompletnú jednotku, zrezané časti čo najrýchlejšie nahradia nové výhonky. Napriek tomu, že sme chceli vytvoriť nízky strom,

countinue reading

Tanierová plošná koruna broskýň a višní

Broskyne a višne predstavujú medzi ovocnými stromami výnimku. Ich plody rastú väčšinou na jednoročných dlhých výhonkoch. Staršie časti konárov sa smerom dovnútra, t . j. ku kmeňu, vyhoľujú. Na vrchole majú list a pár plodov. Tieto ovocné druhy udržiavame pravidelným silným rezom, ktorý zabezpečí rovnováhu medzi úrodou ovocia a prírastkami. Bez prerezávania stromy za pár

countinue reading

Pracovné náradie

1Záhradnícke nožnice Dávame prednosť nožniciam s dvoma naostrenými čeľusťami z ľahkého kovu, lebo zanechávajú menej potlačení. Ich stvrdené čepele z pochrómovanej ocele možno po poškodení ľahko vymeniť.  Rukoväte sú väčšinou potiahnuté  látkou a aj v zime sa príjemne držia v ruke. 2 Pákové nožnice na konáre, kríkové nožnice Ide o záhradnícke nožnice s mimoriadne dlhými rukoväťami. Poslúžia nám ako predĺžená ruka na presvetľovanie

countinue reading

Ako odrezať staré konáre

Každý konár má na základe konárový krúžok. Ten má veľa kambia, ktoré vytvára pletivo zaplňujúce rany.Tie sa po niekoľkých rokoch uzavrú a zahoja (pozri foto). Konárový krúžok slúži na ochranu stromu a pri reze sa musí zachovať. Rezné rany nie sú sterilné, preto môžu plochy obnaženého dreva ihneď obsadiť huby a baktérie. Ak však zatrieme

countinue reading

Zmladzovanie starého vysokokmeňa

Rozhodujúce práce, ktoré sa týkajú rezu (napríklad zmladzovanie starých stromov), robíme od októbra do februára. Vyberáme si dni, keď nemrzne, lebo drevo pôsobením mrazu premŕza a za miestom rezu sa vylomí. Najlepšie plody sa vytvárajú na 10-30cm dlhých konárikoch. Ak urobíme veľmi silný spätný rez, nové výhonky budú výraznedlhšie a na budúci rok sa na

countinue reading