Humix Univerzál  1 L

5.90

Kategórie:

Popis

Balenie: 1L 

Humix® Univerzál je špeciálne kvapalné listové a pôdne hnojivo obsahujúce humínové látky z Leonarditumakroprvky a mikroelementy určené pre výživu záhradných a poľných plodín. Aplikáciou na list sa zintenzívňuje výživa rastlín, podporuje rast koreňového systému a celej rastliny, čo spôsobuje dosiahnutie vyššej a kvalitnejšej úrody. Zálievka spôsobuje zvýšenie obsahu mikroelementov a tvorbu humusu, umožňuje vytvorenie optimálnej pôdnej štruktúry.

Chemické zloženie:

  • Humínové látky min. 3,0 % hmot., Draslík (K2O) min. 2,5 % hmot., Fosfor (P2O5) min. 1,0 % hmot., Cu, Zn, Fe, Co, B, Mn, Mo

  • Hodnota pH = 9 – 10

  • Mikroelementy sú viazané v chelátovej forme.

Odporúčaná aplikácia:
Pred použitím hnojivo dôkladne pretrepať. Na postreky rastlín sa odporúča používať v koncentrácii cca 20 – 50 ml na 10 l vody. Pri zálievke odporúčame zvýšiť dávku o 100%. Na 1 ha aplikovať postrekom 3x 3 – 5 l hnojiva Humix® Univerzál v dávke vody min. 200 l/ha. Odporúča sa postrek rastlín opakovať v 7 – 10 dňových intervaloch.
Pri rozkvitnutých kvetoch neaplikujeme postrekom na list, nakoľko hnojivo zanecháva vplyvom humátu draselného hnedé škvrny. V tomto prípade Humix® aplikujeme ako zálievku.

Hnojivo Humix® je dobre miešateľné s ostatnými prípravkami na ochranu rastlín, ale pred aplikáciou sa odporúča urobiť skúšku miešateľnosti. Ich spoločnou dosiahneme značnú úsporu energie a práce.
Veľkou výhodou hnojiva Humix® je nulová ochranná lehota, možnosť zberu plodov ihneď po aplikácii.

Balenie: 1 liter, 5 litrov, 10 litrov, 20 litrov, 1000 litrov

Aplikáciou hnojiva Humix® Univerzál dosiahneme:

  • zlepšenie regenerácie pletív rastlín poškodených v zimnom období,

  • lepšie využitie živín z jesenného a jarného hnojenia,

  • vyššia stresová odolnosť,

  • zlepšenie rozvoja koreňového systému,

  • zvýšenie využiteľnosti N a ďalších makroprvkov vo vegetačnom období.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 1.1 kg