Stromčekové bobuľoviny

Stromčeky s drobným ovocím sa pestujú s rôzne vysokým kmienkom: nízkokmene (40-0 cm), polokmene (80-100 cm)a vysokokmene (120 cm). Stromčeky drobného ovocia sú štepence, ktorých koruna sa vytvára z naštepeného miesta. Ak je toto miesto slabé, vyvíjajú sa nové hlavné výhonky ťažko. Na rozdiel od kríkových bobuľovín zostávajú vedúce výhony ( hlavné konáre) stromčeky bobuľovín veľa rokov bez obmeny. Hlavné výhonky skracujeme pravidelne o pätinu ž štvrtinu. Ak budú veľmi dlhé, ľahko sa pod ťarchou ovocia vylomia v mieste štepenia. Rodivý obrast zmaldzje každoročne.

1 Vytvorenie základnej kostry koruny Po výsadbe určíme stredný výhon a vyberieme k nemu tri alebo štyri hlavné výhonky, ktoré rastú šikmo nahor a sú dobre rozložené okolo kmienka. Tieto výhonky vytvárajú trvalú základnú kostru koruny . Všetky ostatné výhony po výsadbe odrežeme.

2 Po reze pri výsadbe Spomínané tri alebo štyri hlavné (vedúce) konáre nerežeme a neskôr vytvoria mnohé bočné výhonky ( obrast). Ten vyplní voľný priestor medzi hlavnými výhonkami.

3 Ďalšie tvarovanie rezom Vrcholky hlavných výhonov mierne skracujeme na vhodné bočné výhonky (B). Nové výhonky, ktoré sa vytvárajú väčšinou blízko pri kmienku, odstraňujeme celkom (C).

4 Ako si uľahčiť zber Bočné výhonky s plodmi (B) sú rozdelené pozdĺž hlavných konárov rovnomerne. Na egreši by sme mali vytvárať riedku korunu. Z pichľavých výhonkov tak budeme ľahšie zbierať úrodu.

5 Rez musíme opakovať Hlavné konáre (A) mierne skracujeme na bočné výhonky. Prehustený bočný obrast (B) režeme na čapík. Na staršej korune môže nový výhonok (C) niekedy nahradiť starý hlavný konár.

6 Dôsledok rezu Ak vyrastú hlavné konáre do väčšej dĺžky, budú sa čím ďalej viac skláňať k zemi pod ťarchou plodov a bude hroziť, že sa v mieste štiepenia (V) vylomia. K stabilite hlavných výhonkov prispieva ich pravidelné skracovanie, čo zostávajúce časti konárov núti vytvárať nový obrast.

7 Rez na čapík Ak je rodivý obrast veľmi hustý, zrežeme niektoré bočné výhonky na krátke čapíky (A). Vyrastú z nich nové bočné výhonky (B), ktoré budú rodiť v nasledujúcom roku. Nerezané bočné výhonky budú rodiť ešte v tomto roku. V ďalšom roku ich zrežeme na čapík (D).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *