Strom plný vlkov – jabloň a hruška

Strom plný vlkov – jabloň a hruška

O strome, na ktorom vyrástlo veľké množstvo veľmi dlhých výhonov, niekedy hovoríme, že je plný vlkov. Sú výsledkom veľmi silného spätného rezu. Ak odstránime veľkú časť koruny, korene majú nadbytok živín. A pretože koruna vytvára s koreňmi stromov kompletnú jednotku, zrezané časti čo najrýchlejšie nahradia nové výhonky. Napriek tomu, že sme chceli vytvoriť nízky strom, výsledok je iný. Teraz sa musí koruna vhodným rezom opäť vybudovať. Počet vlkov budeme znižovať niekoľko rokov presvetľovaním, až zostane malý počet hlavných konárov.

1 Vlky

Strom veľmi sine zrezaný na hrubé konáre (A) vytvorí extrémne veľa dlhých jednoročných výhonkov (vlkov) (B). Na rozdiel od rozšíreného názoru sú rodivé a po 2 – 3 rokoch vytvoria na kratších bočných výhonkoch kvety a plody.

2 Odstrániť len polovicu

Ak odrežeme naraz všetky vlky, vyrastie ich na budúci rok znova podobné množstvo. Strom tak bude vytvárať len drevo, ale žiadne plody. Odstránime ich preto len polovicu, ostatné konáre necháme v korune dobre rozdelené a bez zrezania.

3 Ešte jedenkrát znížime počet vlkov

Vlky vytvorili dlhšie alebo kratšie bočné výhonky, ktoré už budú na budúci rok kvitnúť a prinesú plody. Znova zredukujeme počet rozkonárených vlkov.

4 Vybudovanie novej koruny

Na každom konári sa ďalej vyvíja jeden, najviac dva vlky. Bočné výhonky nerežeme. S malým počtom vlkov vytvoríme novú korunu.

5 Budovanie koruny v detaile I

Ak zostanú vlky na hrubom konári, budú si po niekoľkých rokoch vzájomne zavadzať. Konáre na ktorých vyrástli, sa roztrhne a začne zahnívať. V prvom roku preto odstránime polovicu až dve tretiny vlkov.

6 Budovanie koruny v detaile II

Zostávajúci malý počet vlkov vytvára hlavné konáre novej koruny. V prvých rokoch rastú veľmi bujne. Uskutočníme výchovný rez ako pri vysokokmeni. Spočíva v tom, že na každom hlavnom konári odstránime konkurenčné konáre a bočné výhonky nerežeme.